AAK utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

AAKs aktiekurs (live): laddas.. SEK

AAKs utdelning 2018: 1.63 SEK

AAKs direktavkastning (live): laddas.. %

AAK.ST

Om AAK och bolagets utdelningar

AAK är världsledande inom tillverkning av vegetabiliska oljor och fetter som används inom bl.a. bageri, mejeri, konfektyr, barnmat och kosmetik.

Bolaget, som tidigare hette AarhusKarlshamn, har 20 produktionsanläggningar, försäljningskontor i över 25 länder och försäljning på över 100 marknader. Den totala arbetsstyrkan uppgår till mer än 3 000 anställda.

Bolaget har länge haft en stigande omsättning och vinst, vilket avspeglas väl i den positiva utdelningshistoriken. Utdelningsandelen ligger på en bekväm nivå men direktavkastningen skulle kunna vara något högre.

AAK:s utdelningspolicy

Enligt AAK:s utdelningspolicy bör bolaget dela ut mellan 30 och 50 procent av nettovinsten till aktieägarna.

AAK:s utdelningshistorik

Sedan 2006 har AAK haft en oförändrad eller höjd utdelning varje år (som regel höjdes den). Vi ser i grafen nedan att utdelningshistoriken för perioden 2009 till och med 2017 var utmärkt med en utdelning som höjdes från 0,71 kronor per aktie till 1,63 kronor per aktie. Den totala utdelningstillväxten blev därför nästan 130 procent, vilket motsvarar en årlig utdelningstillväxt (mätt som CAGR) på nästan 11 procent. Det betraktar vi som oerhört bra.

AAK Utdelning

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 0,71 kr
2010 2011 0,75 kr
2011 2012 0,79 kr
2012 2013 0,88 kr
2013 2014 1,00 kr
2014 2015 1,13 kr
2015 2016 1,29 kr
2016 2017 1,46 kr
2017 2018 1,63 kr
2018 2019 1,85 kr

AAK, utdelningar 2009–Q1 2019. Källa: Börsdata

Ofta är fallet med bolag som uppvisar en stark utdelningstillväxt att direktavkastningen istället blir lägre eftersom utdelningarna ofta höjs från en låg nivå i förhållande till vinsten, som istället används för expansion, vilket driver upp aktiekursen vilket i sin tur drar ner direktavkastningen. I AAK har vi sett en fallande direktavkastning sedan 2009. Eftersom detta skett trots att utdelningarna höjts så pass mycket som de har gjort innebär det att den klena direktavkastningen är ett resultat av ökningen i aktiekursen. AAK har genom expansion uppvisat en stark omsättningstillväxt (både organisk och genom förvärv) och ökad vinst, vilket drivit på aktiekursen extra mycket de senaste åren.

Under perioden 2009 till 2017 var direktavkastningen som högst 2009. Då var den 3,32 procent, vilket är att betrakta som högt i ett tillväxtbolag men så var det också i spåren av finanskrisen vilken hade tryckt ner aktiekursen något. Sedan har i princip direktavkastningen fallit år för år och 2017 låg den på 1,53 procent medan den i skrivande stund (mitten av 2018) och baserat på förväntad utdelning för räkenskapsåret 2018 ligger kring 1,2 procent. Den typiska direktavkastningen för perioden 2009 till 2017 var mellan cirka 1,5 och 2,5 procent.

AAK direktavkastning

År Direktavkastning
2009 3,32%
2010 2,62%
2011 2,67%
2012 2,28%
2013 1,72%
2014 1,71%
2015 1,46%
2016 1,53%
2017 1,53%
2018 1,37%
2019 Q1 1,11%

AAK, direktavkastning 2009–Q1 2018. Källa: Börsdata

AAK lever upp till sin utdelningspolicy mycket väl. I grafen nedan ser vi att utdelningsandelen under perioden 2009 till 2017 som regel legat strax över 30 procent och som högst var den knappt 37 procent. Enbart ett år, 2009, var den avsevärt lägre, men det är förstås bättre att den är för låg än för hög. AAK:s utdelningsandel indikerar med andra ord att bolagets utmärkta utdelningstillväxt är hållbar.

AAK, utdelningsandel 2009–Q1 2018

År Utdelningsandel
2009 21,04%
2010 29,49%
2011 32,26%
2012 33,54%
2013 33,71%
2014 32,04%
2015 35,13%
2016 36,89%
2017 34,53%
Q1 2018 32,39%

AAK, utdelningsandel 2009–Q1 2018. Källa: Börsdata

AAK är verksamt inom ett affärsområde som kan upplevas som lite udda – vegetabiliska oljor och fetter. Faktum är att dessa produkter utgör en mycket central del inom livsmedelsproduktionen. AAK i egenskap av en marknadsledande aktör kan därför vara ett intressant kort att satsa på för att bredda portföljen mot detta område – livsmedelsproduktion. Det är också ett intressant bolag ur ett utdelningsperspektiv då utdelningshistoriken är så pass bra medan utdelningarna håller sig på en trygg nivå i förhållande till vinsten. Ledningen följer företagets policy mycket väl, vilket gör ett gott intryck. Direktavkastningen är dock i det lägsta laget, vilket är svårt att rå på med tanke på de senaste årens kraftiga ökning i aktiekursen. Det kanske ändå kan vara klokt att eventuellt låta direktavkastningen komma ikapp lite innan ett köp av AAK görs.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)