Acando utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

Investera pengar i Lendify. Ett bra komplement till utdelningsaktier. Läs mer!
 

Acandos aktiekurs (live): laddas.. SEK

Acandos utdelning 2018: 1.40 SEK

Acandos direktavkastning (live): laddas.. %

ACAN-B.ST

Om Acando och bolagets utdelningar

Acando är ett konsultbolag som kombinerar kompetens inom affärsverksamhet och strategi med teknisk expertis. Företaget har en personalstyrka på runt 1 900 personer i fyra länder i Europa: Sverige, Finland, Norge och Tyskland. Dessutom har Acando ett leveranscentrum i Lettland. Acandos kunder finns inom alla branscher och i alla storleksklasser.

Som utdelningsaktie karaktäriseras Acando av en bra utdelningstillväxt i kombination med en hög direktavkastning. Tyvärr sker det ibland på bekostnad av en lite för hög utdelningsandel.

Acandos utdelningspolicy

Enligt Acandos utdelningspolicy ska bolaget dela ut minst 50 procent av vinsten efter skatt. Detta kan göras antingen genom utdelningar, aktieåterköp eller motsvarande.

Acandos utdelningshistorik

Acando har haft en positiv utdelningshistorik sedan 2007 och har aldrig sänkt en utdelning under den perioden.

Sedan 2009 har utdelningen i Acando höjts från 0,5 kronor till 1,4 kronor per aktie. Detta motsvarar en sammanlagd utdelningshöjning under perioden med 180 procent. Den årliga utdelningstillväxten var drygt 13,7 procent, vilket är i toppklass. Vi ser i grafen nedan att det ibland går 2 till 4 år mellan utdelningshöjningarna men ibland höjs utdelningen årligen.

Acando, utdelningar 2009–Q1 2018

År Utdelning
2009 0,50 kr
2010 0,50 kr
2011 1,00 kr
2012 1,00 kr
2013 1,00 kr
2014 1,00 kr
2015 1,20 kr
2016 1,30 kr
2017 1,40 kr
Q1 2018 1,40 kr

Acando, utdelningar 2009–Q1 2018. Källa: Börsdata

Trots att utdelningstillväxten är så pass stark i Acando har företaget för det mesta haft en riktigt god direktavkastning. Under perioden 2009 till 2017 var direktavkastningen som lägst 3,88 procent, vilket var snittvärdet under 2010. Som mest var direktavkastningen otroliga 8 procent, vilket inträffade 2015. Sedan dess har den sjunkit något trots höjda utdelningar, men är fortfarande på en mer än acceptabel nivå. Även om utdelningen inte skulle höjas för räkenskapsåret 2018 är det rimligt att anta att direktavkastningen ligger kring 4 procent.

Acando, direktavkastning 2009–Q1 2018

År Direktavkastning
2009 4,15%
2010 3,88%
2011 6,76%
2012 7,14%
2013 6,90%
2014 7,95%
2015 8,00%
2016 6,31%
2017 4,72%
Q1 2018 4,07%

Acando, direktavkastning 2009–Q1 2018. Källa: Börsdata

Priset som man får betala för denna goda direktavkastning och fina utdelningshistorik är att utdelningsandelen stundtals blir något ansträngd. Det var bara 2009 och 2010 som Acandos utdelningar låg kring den maxgräns som vi brukar ange, kring 60 procent av vinsten. I 3 av 9 år var utdelningsandelen över 100 procent. I snitt var utdelningsandelen under perioden 2009 till 2017 faktiskt strax över 100 procent, vilket naturligtvis inte är hållbart i längden.

Acando, utdelningsandel 2009–Q1 2018

År Utdelningsandel
2009 62,50%
2010 62,50%
2011 108,70%
2012 91,74%
2013 140,85%
2014 280,50%
2015 94,23%
2016 74,29%
2017 80,75%
Q1 2018 78,98%

Acando, utdelningsandel 2009–Q1 2018. Källa: Börsdata

Det är svårt att inte tycka om den höga direktavkastningen i kombination med den goda utdelningstillväxten i Acando. Lite förvånande är det dock att företaget lyckats hålla denna nivå på utdelningarna under en längre tid med tanke på att utdelningsandelen är så pass hög. Kanske kan det delvis förklaras av redovisningstekniska detaljer. Dessutom kan vi tycka att värderingen stuckit iväg lite väl mycket i bolaget under 2017 och 2018. Likväl tycker vi att man bör lägga Acando på önskelistan över företag för utdelningsportföljen om man önskar att inkludera ett konsultbolag också.