Assa Abloy utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Assa Abloy och bolagets utdelningar

Assa Abloy är världsledande inom lås- och dörrlösningar med en försäljning på 76 miljarder kronor (2017) och över 47 500 anställda. Assa Abloys produkter inkluderar både mekaniska, digitala och elektromagnetiska lås samt säkerhetsdörrar, hotellsäkerhet, automatdörrar för entréer och ID-kontroll.

Förutom huvudmärket Assa Abloy marknadsförs produkter ibland under andra namn i särskilda segment. Exempelvis säljs Yale mot bostadsmarknaden, Abloy för högsäkerhetslås och HID för ID- och passerkontroll.

Cirka 40 procent av försäljningen sker i Nordamerika och nästan lika mycket i Europa. Övrig försäljning är främst i Asien men företaget har även viss försäljning till Oceanien, Sydamerika och Afrika.

Koncernen är en riktig förvärvsmaskin som sedan den grundades 1994 har förvärvat över 200 företag. Förvärv är också en del av förtegets tillväxtpolicy som säger att 5 procent av tillväxten över en konjunkturcykel bör ske genom förvärv. Bland alla de bolag som förvärvas hör till exempel King, Lockwood, Sargent och Vachette.

Assa Abloy är en dröm för utdelningsinvesteraren med ständigt stigande utdelningar. Utdelningsandelen ligger på en trygg nivå och det är egentligen bara direktavkastningen som hade kunnat vara lite högre.

Assa Abloys utdelningspolicy

Enligt Assa Abloys utdelningspolicy ska utdelningen på sikt motsvara cirka 33 till 50 procent av företagets resultat efter det att schablonskatten dragits. Styrelsen tar i beaktande bolagets långsiktiga finansieringsbehov när den lägger fram förslaget.

Assa Abloys utdelningshistorik

Mellan 2009 och 2017 höjde Assa Abloy utdelningen varje år och har faktiskt aldrig sänkt utdelningen sedan den infördes 1995. Med 23 år utan någon sänkning tillhör Assa Abloy en av de stabilaste utdelningsaktierna i Sverige.

Från 2009 till 2017 har utdelningen höjts från 1,2 kronor per aktie till 3,3 kronor per aktie, vilket motsvarar en ökning med 175 procent. Det motsvarar en årlig ökning på nästan 13,5 procent, vilket är utomordentligt bra för ett företag av denna storlek och som är under ständig expansion.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,20 kr
2010 2011 1,33 kr
2011 2012 1,50 kr
2012 2013 1,70 kr
2013 2014 1,90 kr
2014 2015 2,17 kr
2015 2016 2,65 kr
2016 2017 3,00 kr
2017 2018 3,30 kr
2018 2019 3,50 kr

Assa Abloy, utdelningar 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Priset man får betala för denna fantastiska utdelningsstabilitet är en lite lägre direktavkastning. Sedan 2009 har direktavkastningen varit som högst 3,38 procent i snitt under ett år och inte sällan har den legat under 2 procent. Aktiekursen har sedan januari 2009 till och med december 2017 stigit med drygt 24 procent per år, och det i ett ganska jämnt tempo. Det är därför inte konstigt att direktavkastningen har svårt att hänga med.

År Direktavkastning
2009 3,38%
2010 2,46%
2011 2,76%
2012 2,45%
2013 1,98%
2014 1,78%
2015 1,63%
2016 1,77%
2017 1,84%
2018 2,00%
Q2 2019 1,76%

Assa Abloy, direktavkastning 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

När vi tittar på hur hållbara Assa Abloys utdelningar är kan vi konstatera att det ser fint ut även där. Sedan 2009 har de i princip inte någon gång överstigit hälften av vinsten och vissa år har den nått ner till en tredjedel av vinsten – allt i enlighet med företagets utdelningspolicy. Vi brukar säga att utdelningsandelen bör vara maximalt 40 till 60 procent av vinsten och här kvalar sig Assa Abloy med andra ord in med god marginal.

År Utdelningsandel
2009 51,12%
2010 36,81%
2011 43,47%
2012 36,83%
2013 44,23%
2014 37,39%
2015 38,26%
2016 50,10%
2017 42,46%
2018 141,2%
2019 129,2%

Assa Abloy, utdelningsandel 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Summa summarum tycker vi att Assa Abloy ser mycket intressant ut som en utdelningsaktie. Om man kan stå ut med att få en lite lägre direktavkastning i början kan Assa Abloy vara en intressant möjlighet för den som söker relativt trygga utdelningar men samtidigt vill äga ett expanderande och världsledande bolag inom ett nischsegment.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)