AstraZeneca utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om AstraZeneca och bolagets utdelningar

AstraZeneca är ett svenskt-brittiskt multinationellt läkemedelsföretag. Huvudkontoret ligger i Cambridge och företaget har över 50 000 anställda runt om i världen. Företaget bedriver egen forskning och framställning av mediciner inom en rad områden. Bland dessa finns hjärt- och kärlsjukdomar, metabolism, neurologi, onkologi, andningsvägar, inflammation och autoimmuna sjukdomar samt infektioner och vacciner.

Företaget har stött på flera motgångar under de senaste åren på grund av bakslag inom forskningen på 2000-talet. Att det har varit motigt syns i aktiekursen, som förvisso ligger på plus sedan 1999 då bolagen Astra och Zeneca slogs ihop, men det är ingen stark utveckling och ofta har aktien presterat sämre än index.

Behållningen för utdelningsinvesterare ligger i en mycket god direktavkastning och en uttalad policy om att försöka höja utdelningen från år till år. Utdelningshöjningarna är inte stora, men trenden finns där. Dock är utdelningsandelen ohållbart hög.

AstraZenecas utdelningspolicy

AstraZeneca har som policy att försöka behålla eller höja utdelningarna från år till år. Styrelsen föreslår varje år nivån på utdelningarna med hänsyn också till affärsverksamheten och finansiella långivare. Utdelningarna betalas ut två gånger om året och den andra utbetalningen är större än den första.

AstraZenecas utdelningshistorik

AstraZeneca tillhör en av de stabilaste utdelningsaktierna i Sverige. Utdelningarna beräknas i USD varför de kan se ut att skifta lite om man tittar på statistiken som är i kronor. AstraZeneca har haft en positiv utdelningstrend sedan det bildades genom sammanslagningen 1999.

Vi ska titta på utdelningarna i svenska kronor. Från 2009 fram till och med 2017 steg utdelningarna från 14,76 kronor per aktie till 22,85 kronor per aktie. Det motsvarar en ökning på nästan 55 procent, eller cirka 5,6 procent per år mätt som CAGR. Det är en OK ökning, ungefär i linje med genomsnittet för OMXS30.

År Utbetalas Utdelning
2009 2010 14,76 kr
2010 2011 16,29 kr
2011 2012 18,44 kr
2012 2013 18,28 kr
2013 2014 18,26 kr
2014 2015 23,18 kr
2015 2016 23,97 kr
2016 2017 25,45 kr
2017 2018 22,85 kr
2018 2019 24,50 kr

AstraZeneca, utdelningar 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Direktavkastningen har varit desto bättre. Sedan 2009 var den lägsta direktavkastningen i snitt i AstraZeneca 4,22 procent och det var 2017. Som mest var den 2011 då den var 6,24 procent i snitt. Det totala genomsnittet för perioden 2009 till 2017 var cirka 5 procent. Det är mycket över snittet för OMXS30 som ligger på cirka 3,5 till 4 procent beroende på hur man räknar. Med en direktavkastning på 5 procent kan man stå ut med att utdelningshöjningarna är lite långsammare.

År Direktavkastning
2009 4,73%
2010 4,70%
2011 6,24%
2012 5,95%
2013 5,40%
2014 4,91%
2015 4,24%
2016 4,76%
2017 4,22%
2018 3,84%
Q2 2019 3,28%

AstraZeneca, direktavkastning 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

När vi tittar på utdelningsandelen kan vi konstatera att AstraZeneca idag inte är lika attraktivt som för några år sedan. Vi brukar säga att det är önskvärt med en utdelningsandel på max 40 till 60 procent av bolagets vinst för att utdelningarna ska vara långsiktigt hållbara. AstraZeneca låg på en fin nivå fram till och med 2012 med en utdelningsandel som pendlade från knappt 40 procent till drygt 50 procent. Sedan 2013 och framåt har den dock legat på tok för högt, faktiskt över 100 procent varje år sedan dess. Det är inte hållbart i längden och frågan är hur mycket bolaget kan komma att höja utdelningarna framöver. Att styrelsen är medveten om detta visar det faktum att man har satt aktieåterköpsprogrammet på paus till dess att kassaflödet förbättras.

År Utdelningsandel
2009 40,27%
2010 43,04%
2011 36,83%
2012 56,11%
2013 137,11%
2014 286,59%
2015 125,28%
2016 101,23%
2017 118,12%
2018 164,60%
Q2 2019 144,20%

AstraZeneca, utdelningsandel 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

AstraZeneca kan vara intressant för den som jagar en högre direktavkastning och vill ha exponering mot läkemedelssektorn. När det skakar på börsen kan det vara skönt att ha ett kassaflöde till portföljen från ett bolag med hög direktavkastning. Dessutom kan det löna sig att bredda portföljen mot läkemedelssektorn, vilket visade sig vara en bra strategi under IT-bubblan och efter en bit in i finanskrisen. I fallet AstraZeneca är det dock viktigt att hålla ett öga på bolagets egna kassaflöden för att se om det kan ha råd att fortsätta finansiera de generösa utdelningarna.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)