Atlas Copco utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Atlas Copco B aktiekurs (live): laddas.. SEK

Atlas Copco utdelning 2018: 6.84 SEK

Atlas Copco direktavkastning (live): laddas.. %

ATCO-B.ST

Om Atlas Copco och bolagets utdelningar

Atlas Copco är en av landets industrijuveler. Få känner nog till att när bolaget grundades 1873 var syftet att förse järnvägsbyggena med utrustning. Företaget utvecklades snabbt och var del av de många industriella framsteg som gjordes under slutet av 1800-talet och under 1900-talet. Idag tillverkar Atlas Copco produkter som pumpar, generatorer, kompressorer, industriverktyg, vakuumlösningar och monteringssystem.

Kunderna finns i över 180 länder och inom en mängd områden, bl.a. inom tillverkningsindustrin, processindustrier, olje- och gasproduktion, livsmedelsförpackningsindustrin, pappershantering, anläggningsindustri och prospekteringsborrning.

Atlas Copco tillhör de allra bästa svenska utdelningsaktierna. Utdelningarna kännetecknas av frekventa höjningar, en direktavkastning som oftast ligger på en bra nivå och en utdelningsandel som inte är för hög.

Atlas Copcos utdelningspolicy

Atlas Copcos prioritet är att kunna fortsätta expandera verksamheten men man anser samtidigt att man på grund av en effektiv drift har råd att dela ut en del till aktieägarna. Bolagets utdelningspolicy har skiftat lite över åren. Sedan 2011 gäller att företaget ska dela ut ungefär hälften av vinsten till aktieägarna. Mellan 2003 och 2011 var policyn att dela ut 40 till 50 procent av vinsten och dessförinnan ansåg ledningen att utdelningsandelen skulle vara ännu lägre, mellan 30 och 40 procent av vinsten.

Atlas Copcos utdelningshistorik

Atlas Copco är ett av de absolut mest stabila utdelningsföretagen som finns att köpa på Stockholmsbörsen. Sedan 1983 har nämligen bolaget aldrig sänkt en utdelning! Det är med andra ord 34 år utan en sänkning, något som troligtvis bara H&M klår. Hade det varit USA hade det räknats till en ”Dividend Champion”.

Sedan 2009 har utdelningarna höjts från 3 kronor per aktie till 7 kronor per aktie, vilket är en höjning med 133 procent. Den årliga höjningen av utdelningen under denna period motsvarar drygt 11 procent, vilket är riktigt stabilt.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 3,00 kr
2010 2011 4,00 kr
2011 2012 5,00 kr
2012 2013 5,50 kr
2013 2014 5,50 kr
2014 2015 6,00 kr
2015 2016 6,30 kr
2016 2017 6,80 kr
2017 2018 7,00 kr
2018 2019 6,30 kr

Atlas Copco, utdelningar 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Direktavkastningen har sedan 2009 legat på mellan 2,16 procent och 3,75 procent i snitt. Under perioden som helhet var den i genomsnitt drygt 3 procent, vilket är helt OK givet den massiva kursökningen under motsvarande period. Från januari 2009 till och med december 2017 steg nämligen Atlas Copcos aktiekurs med drygt 20 procent per år (räknat som CAGR), långt över Stockholmsbörsens snitt.

Det återstår att se vad som händer med utdelningen efter det att Atlas Copcogruppen delades och bolaget Epiroc blev ett självständigt bolag på börsen i juni 2018. Gissningsvis försöker man att hålla kvar nuvarande aktieutdelning till dess att kassaflödet ”hunnit ikapp” och höjningarna kan återupptas.

År Direktavkastning
2009 3,75%
2010 2,97%
2011 3,44%
2012 3,49%
2013 3,16%
2014 3,06%
2015 2,57%
2016 2,95%
2017 2,16%
2018 2,39%
Q2 2019 2,51%

Atlas Copco, direktavkastning 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Slutligen tittar vi på hur hållbara Atlas Copcos utdelningar är. I grafen nedan ser vi att utdelningsandelen (den del av vinsten som delas ut till aktieägarna) som regel har legat i intervallet 47 till 70 procent. Vi bortser från 2014 då bolaget gjorde en extra utdelning vilket ger ett felaktigt avtryck på denna punkt i statistiken. Vi brukar säga att det är önskvärt att utdelningsandelen är maximalt 40 till 60 procent av vinsten. I Atlas Copcos fall ser vi att den som regel faller inom detta intervall, vilket är bra. Bara i 2 av 8 år var den snäppet över denna nivå.

År Utdelningsandel
2009 58,48%
2010 49,08%
2011 47,08%
2012 48,03%
2013 55,28%
2014 119,87%
2015 65,46%
2016 69,31%
2017 50,98%
2018 46,8%
Q2 2019 48,9%

Atlas Copco, utdelningsandel 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Atlas Copco tillhör de svenska utdelningsfavoriterna och det är inte utan anledning. Om du söker ett bolag med en fantastisk utdelningshistorik, stabila utdelningshöjningar, hygglig direktavkastning och en försvarbar utdelningsnivå, ja då är Atlas Copco ett bra ställe att börja på.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)