Atrium Ljungberg utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Atrium Ljungberg aktiekurs (live): laddas.. SEK

Atrium Ljungberg utdelning 2019: 4.50 SEK

Atrium Ljungberg direktavkastning (live): laddas.. %

ATRLJ-B.ST

Om Atrium Ljungberg och bolagets utdelningar

Atrium Ljungberg är en fastighetsägare, förvaltare och utvecklare med 53 fastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Den absolut största delen av företagets intäkter kommer från kontors- och affärslokaler samt lokaler för dagligvaror. En del av omsättningen kommer från uthyrning av lokaler för restaurang, hälsovård, kultur och utbildning. Dessutom kommer cirka 3 procent av intäkterna från uthyrning av bostäder.

Det totala fastighetsvärdet ligger på 43 miljarder kronor och uthyrningsgraden ligger på 94 procent, med projektfastigheterna inräknat. Atrium Ljungberg har drygt 300 anställda.

Fastighetsaktier är ofta omtyckta bland utdelningsinvesterare på grund av de förutsägbara utdelningarna och Atrium Ljungberg är inget undantag. Utdelningshistoriken är utmärkt, direktavkastningen är godtagbar medan utdelningsandelen är mycket låg.

Atrium Ljungbergs utdelningspolicy

Enligt Atrium Ljungbergs utdelningspolicy ska minst hälften av företagets resultat före värdeförändringar efter nominell skatt delas ut till aktieägarna. Detta förutsatt att pengarna inte behövs för investeringar eller för att stärka bolagets finansiella ställning.

Atrium Ljungbergs utdelningshistorik

Det finns inte mycket att anmärka på i Atrium Ljungbergs utdelningshistorik. Sedan bolaget noterades på Stockholmbörsen 1994 har utdelningen aldrig sänkts. Som regel har den istället höjts.

Sedan 2009 har utdelningen höjts från 2,25 kronor per aktie till 4,5 kronor per aktie. Detta motsvarar en total höjning med exakt 100 procent. Den årliga utdelningstillväxten räknat som CAGR under denna period blev drygt 9 procent, vilket bör betraktas som riktigt bra givet den mycket jämna trappstegsformade grafen (se nedan).

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,25 kr
2010 2011 2,40 kr
2011 2012 2,60 kr
2012 2013 2,85 kr
2013 2014 3,05 kr
2014 2015 3,30 kr
2015 2016 3,55 kr
2016 2017 3,95 kr
2017 2018 4,50 kr
2018 2019 4,85 kr

Atrium Ljungberg, utdelningar 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Atrium Ljungberg har sedan 2009 haft en god direktavkastning med hänvisning till den starka utdelningstillväxten. Under större delen av tiden sedan 2009 har direktavkastningen varit drygt 3 procent. Som lägst var den 2,82 procent, vilket var under 2016 (i snitt). Som högst var direktavkastningen 3,51 procent, vilket var under 2012.

År Direktavkastning
2009 3,31%
2010 3,37%
2011 3,36%
2012 3,51%
2013 3,35%
2014 3,23%
2015 2,92%
2016 2,82%
2017 3,23%
2018 3,38%
Q2 2019 2,94%

Atrium Ljungberg, direktavkastning 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Utdelningsandelen i Atrium Ljungberg låg på en mycket låg nivå under större delen av perioden 2009 till och med 2017. Det var bara 2009 som den var alldeles för hög då den låg på drygt 156 procent till följd av en klen vinst det året. Även 2014 var den lite högre än övriga år, men knappt 68 procent är inget att klaga över. Övriga år låg utdelningsandelen kring 35 procent under första halvan av perioden men så lågt som 17 till cirka 23 procent under periodens andra halva. Det finns gott om utrymme med andra ord att fortsätta med utdelningshöjningarna.

År Utdelningsandel
2009 156,25%
2010 34,14%
2011 37,41%
2012 35,98%
2013 35,80%
2014 67,55%
2015 16,99%
2016 19,63%
2017 23,43%
2018 18,70%
Q2 2019 21,10%

Atrium Ljungberg, utdelningsandel 2009–Q2 2019. Källa: Börsdata

Det finns många intressanta fastighetsaktier på Stockholmsbörsen att välja bland för en utdelningsinvesterare. Atrium Ljungberg är ett av de bolag (alla kategorier) som allra längst haft en positiv utdelningstrend. Det är just detta som lockar allra mest med denna aktie tycker vi. Det finns fastighetsbolag med en bättre direktavkastning men å andra sidan finns det bolag med både lägre direktavkastning och sämre utdelningstillväxt. Det kan vara intressant att anmärka att Atrium Ljungbergs verksamhet fokuserar på kontors- och butikslokaler i storstäder, vilket troligtvis drar ner risken. Samtidigt har man en viss mix med bostäder och andra typer av lokaler för att skapa levande miljöer där människor ska trivas, något som säkerligen kommer att efterfrågas i takt med en tilltagande urbaniseringstrend och allt högre krav på en god levnadsstandard.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)