Attendo utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 0,00kr
2010 2011 0,00kr
2011 2012 0,00kr
2012 2013 0,00kr
2013 2014 0,00kr
2014 2015 0,00kr
2015 2016 0,54kr
2016 2017 1,22kr
2017 2018 1,27kr
2018 2019 0,60kr


År Direktavkastning
2009 0,00%
2010 0,00%
2011 0,00%
2012 0,00%
2013 0,00%
2014 0,00%
2015 0,78%
2016 1,58%
2017 1,37%
2018 0,73%
Q2 2019 1,14%