Avanza Bank utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,60kr
2010 2011 1,90kr
2011 2012 2,00kr
2012 2013 1,60kr
2013 2014 1,60kr
2014 2015 1,40kr
2015 2016 2,10kr
2016 2017 2,10kr
2017 2018 2,10kr
2018 2019 2,10kr


År Direktavkastning
2009 6,64%
2010 4,45%
2011 5,12%
2012 4,95%
2013 4,51%
2014 2,86%
2015 3,20%
2016 3,11%
2017 2,94%
2018 2,39%
2019 3,00%