Balco Group utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2015 2016 0,00kr
2016 2017 0,00kr
2017 2018 1,00kr
2018 2019 2,00kr


År Direktavkastning
2015 0,00%
2016 0,00%
2017 1,60%
2018 3,20%
Q2 2019 2,97%