Beijer Alma utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Beijer Alma och bolagets utdelningar

Beijer Alma är ett industriföretag som grundades 1983 och som är verksamt inom tre områden: fjädrar, kablar och industrikomponenter. Bolagets största marknader är Europa som står för 45 procent av försäljningen och Norden som står för 36 procent. I övrigt har Beijer Alma försäljning i Asien och i Nordamerika. Över 2 500 personer arbetar i bolaget.

Koncernens tre områden representeras av tre bolag inom koncernen. Lesjöfors är ett ledande fjäderföretag i Norden men med betydande verksamhet även på kontinenten. Fjädrarna används inom alla teknikområden, inklusive industriapplikationer och chassifjädrar. Bolaget Habia tillverkar specialkablar för bl.a. offshore, kärnkraft och försvar. Det tredje bolaget, Beijer Tech, är fokuserat på Norden och speciellt Sverige. Detta bolag levererar förnödenheter och insatsvaror till industrin, ibland med förädling av produkten. Dessutom jobbar Beijer Tech med flödesteknik.

Beijer Alma har en god utdelningshistorik där utdelningen sakta kryper uppåt över tiden. Direktavkastningen är samtidigt som regel god. Utdelningsandelen är stabil och under kontroll även om den ligger i det övre spannet av vad som bör tillåtas i en utdelningsportfölj.

Beijer Almas utdelningspolicy

Beijer Alma har som utdelningspolicy att dela ut minst en tredjedel av nettovinsten till aktieägarna. Styrelsen måste emellertid ta med koncernens långsiktiga finansieringsbehov i bedömningen.

Beijer Almas utdelningshistorik

Sedan 2003 har Beijer Alma aldrig sänkt en utdelning, Under perioden 2009 till och med 2017 höjde bolaget utdelningen från 2,5 kronor per aktie till 4,75 kronor per aktie. Det motsvarar en total utdelningstillväxt på 90 procent under perioden. Den årliga utdelningstillväxten räknat som CAGR blir därför 8,35 procent. Det är klart godkänt och bättre än för de flesta bolag. I grafen nedan ser vi dock att höjningarna ibland kommer i stötar. Exempelvis var höjningen av utdelningen från 2009 till 2010 hela 40 procent och därefter låg utdelningen stilla i två år. Det är rimligt att tro att Beijer Alma försöker fortsätta med utdelningshöjningarna om finansiellt utrymme finns. Det kan dock vara klokt att betrakta utdelningstillväxten på sikt och inte räkna med årliga höjningar av utdelningen.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,50kr
2010 2011 3,50kr
2011 2012 3,50kr
2012 2013 3,50kr
2013 2014 4,00kr
2014 2015 4,25kr
2015 2016 4,75kr
2016 2017 4,75kr
2017 2018 4,75kr
2018 2019 5,10kr


Samtidigt som utdelningstillväxten varit god har direktavkastningen också legat på en mycket bra nivå. Under perioden 2009 till 2017 var direktavkastningen som högst 2009 då den var hela 6,73 procent i snitt under året. Som lägst var direktavkastningen 2017 då den var 3,77 procent – ett resultat av en fortsatt förstärkning av aktiekursen samtidigt som utdelningen legat stilla i tre år. Under perioden var den genomsnittliga direktavkastningen drygt 5 procent, vilket är en mycket bra direktavkastning med tanke på rådande lågränteklimat.


År Direktavkastning
2009 6,73%
2010 5,56%
2011 5,24%
2012 5,74%
2013 5,32%
2014 4,61%
2015 4,77%
2016 4,51%
2017 3,77%
2018 3,81%
Q2 2019 4,20%


Man kan lugnt säga att Beijer Alma lever upp till sin utdelningspolicy om att dela ut minst 30 procent av vinsten. Faktum är att utdelningspolicyn känns lite förlegad eftersom bolaget delar ut mer än dubbelt så mycket än så. Vi brukar säga att en rimlig utdelningsandel i ett bolag ligger på mellan 40 och 60 procent – tillräckligt högt för att vara till glädje för aktieägarna men tillräckligt lågt för att ge finansiell marginal för framtida utdelningshöjningar eller expansion. Beijer Almas utdelningsandel låg under perioden 2009 till 2017 på nästan 80 procent i snitt. Som högst var den drygt 87 procent och som lägst drygt 67 procent. Samtidigt som det är en mycket generös utdelningspraxis som kommer aktieägarna till godo måste det medges att det inte finns särskilt mycket utrymme utifall det skulle skaka till på marknaderna eller om företaget vill expandera. Beijer Almas taktik verkar vara att försöka hålla kvar utdelningen på samma nivå till dess att förutsättningar finns för en höjning. Vi hade emellertid önskat oss att utdelningarna utgjorde en något mindre del av vinsten. Samtidigt inger ledningen gott förtroende och det får man förstås också väga in.

Beijer Alma kanske inte väcker några känslor när man läser om produktutbudet men faktum är att det är ett mycket välskött bolag som också lockar en del utdelningsinvesterare. Den höga direktavkastningen i kombination med en god utdelningstillväxt över tid är två givna faktorer. Utdelningsandelen är stabil även om vi tycker att den ligger i det övre spannet av vad man bör tolerera.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)