Beijer Ref utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Beijer Ref aktiekurs (live): laddas.. SEK

Beijer Ref utdelning 2018: 1.92 SEK

Beijer Ref direktavkastning (live): laddas.. %

BEIJ-B.ST

Om Beijer Ref och bolagets utdelningar

Beijer Ref är en handelskoncern som är inriktad på luftkonditionering och kyla. Denna kylgrossist är bland de största i världen inom sitt område och finns representerat på över 30 marknader i Europa, Asien, Afrika och Oceanien. Totalt har företaget 330 filialer och använder sig av 1 200 leverantörer med över 100 000 produkter i sortimentet. Beijer Ref har cirka 60 000 kunder.

Beijer Ref har en bra utdelningshistorik och en godtagbar direktavkastning trots att den sjunkit på senare tid till följd av en stark aktiekurs. Utdelningsandelen ligger som regel på en rimlig nivå.

Beijer Refs utdelningspolicy

Enligt Beijer Refs utdelningspolicy bör bolaget dela ut minst 30 procent av vinsten efter skatt. Styrelsen måste emellertid ta i beaktande företagets framtidsutsikter och kapitalbehov.

Beijer Refs utdelningshistorik

Beijer Ref tillhör de duktigare utdelningshöjarna på Stockholmsbörsen. Bolaget knoppade av Beijer Electronics år 2000 vilket ledde till en lägre utdelning året därpå. Sedan 2002 har bolaget inte gjort några sänkningar, utan tvärtom, oftast höjt utdelningen.

Sedan 2009 har utdelningen höjts från 1,08 kronor per aktie till 1,92 kronor per aktie 2017, vilket motsvarar en total höjning med nästan 78 procent. Den årliga utdelningstillväxten blev därför nästan 7,5 procent. Det är klart godkänt och ett par procentenheter bättre än snittet bland storbolagen.

Beijer Ref, utdelningar 2009–Q2 2018

Beijer Ref, utdelningar 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Direktavkastningen har under större delen av perioden 2009 till 2017 legat på en acceptabel nivå. Som högst var direktavkastningen 2009 då den var 4,41 procent i snitt under året. Aktiekursen hade kommit ner lite i pris i spåren av finanskrisen, vilket förklarar det. De nästkommande åren låg direktavkastningen mellan drygt 3,5 procent och uppåt närmare 4 procent. Det är först de senaste två åren som direktavkastningen dykt under 3 procent och det är till följd av en nästan parabolisk kursutveckling.

Beijer Ref, direktavkastning 2009–Q2 2018

Beijer Ref, direktavkastning 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Beijer Ref lever upp till sin utdelningspolicy om att dela ut minst 30 procent av vinsten. Som lägst under perioden 2009 till 2017 var utdelningsandelen cirka 42 procent, som störst var den drygt 86 procent och i snitt låg den på knappt 69 procent. Det är bara något över den maxgräns på cirka 60 procent som vi brukar ha som riktlinje. Beijer Refs utdelningar är med andra ord att betrakta som hållbara.

Beijer Ref, utdelningsandel 2009–Q2 2018

Beijer Ref, utdelningsandel 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Beijer Ref är en bra utdelningsaktie med en fin utdelningshistorik. Det är tydligt att bolaget tänker på aktieägarna då det delar ut en stor del av vinsten, men inte för mycket. Möjligtvis kan det vara klokt att vänta på att direktavkastningen kommer upp lite i nivå med snittet de senaste åren, det vill säga drygt 3 procent. Orsaken är att aktiekursen har stuckit iväg kanske lite väl mycket, vilket gjort att värderingen blivit ansträngd. Det kan förvisso fortsätta så länge till men risken har ökat och därmed också fallhöjden i aktiekursen.