Bergs Timber utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2014 2015 0,00kr
2015 2016 0,00kr
2016 2017 0,00kr
2017 2018 0,05kr
2018 2019 0,10kr


År Direktavkastning
2014 0,00%
2015 0,00%
2016 0,00%
2017 2,07%
2018 3,13%
Q2 2019 3,33%