Bosjö Fastigheter utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2016 9,50 kr
2017 9,50 kr
2018 9,50 kr

Bosjö Fastigheter, utdelningar 2016–2018. Källa: Börsdata

År Direktavkastning
2016 8,94%
2017 8,49%
2018 7,18%

Bosjö Fastigheter, direktavkastning 2016–2018. Källa: Börsdata