Bosjö Fastigheter utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2016 2017 9,52 kr
2017 2018 9,52 kr
2018 2019 9,52 kr

Bosjö Fastigheter, utdelningar 2016–2018. Källa: Börsdata

År Direktavkastning
2016 8,94%
2017 8,49%
2018 7,18%
Q2 2019 7,18%

Bosjö Fastigheter, direktavkastning 2016–2018. Källa: Börsdata