Bravida utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2015 2016 1,00kr
2016 2017 1,25
2017 2018 1,55kr
2018 2019 2,00kr