BTS Group utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om BTS och bolagets utdelningar

BTS Group är ett svenskt konsult- och utbildningsföretag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling. Slagkraftiga och långvariga resultat uppnås genom att fokusera på ledare på samtliga nivåer inom klientens organisation.

BTS är verksamt på nio marknader i Europa: Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Finland, Belgien, Spanien, Italien och Nederländerna. Utanför Europa är BTS aktivt i Nordamerika och på vissa marknader i Central- och Sydamerika, Asien och i Sydafrika.

Det är ett tillväxtföretag som växer både organiskt och genom förvärv. Den totala omsättningen för 2017 var drygt 1,2 miljarder kronor. Knappt 600 personer var anställda i företaget vid årets slut.

Bra utdelningstillväxt, en fullt godkänd direktavkastning och en bra utdelningsandel kännetecknar BTS som utdelningsaktie.

BTS utdelningspolicy

Enligt BTS utdelningspolicy ska bolaget i det långa loppet dela ut mellan 40 och 65 procent av vinsten efter skatt.

BTS utdelningshistorik

Sedan BTS introducerades på Stockholmsbörsen 2001 har det aldrig sänkt en utdelning. Den totala utdelningstillväxten sedan dess har varit nästan 1550 procent! Sedan 2009 har utdelningen höjts från 1,2 kronor per aktie till 2,8 kronor per aktie, det vill säga en ökning med 133 procent. Den årliga ökningen under denna period var drygt 11 procent, vilket är att betrakta som bra.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,20kr
2010 2011 1,50kr
2011 2012 1,60kr
2012 2013 1,75kr
2013 2014 1,75kr
2014 2015 1,75r
2015 2016 2,35kr
2016 2017 2,50kr
2017 2018 2,80kr
2018 2019 3,60kr


Direktavkastningen i BTS var som högst 2009 då den var 4,2 procent. Sedan dess har aktiekursen klättrat uppåt och direktavkastningen har pendlat mellan cirka 3 och 3,5 procent. När detta skrivs (augusti 2018) är direktavkastningen nere på drygt 2 procent på grund av en skenande aktiekurs. Om vi räknar med samma utdelningshöjning som tidigare år landar direktavkastningen på mindre än 2,5 procent. En sådan låg direktavkastning är inte vanligt för BTS och bör ses som en varningssignal om att aktien kan vara övervärderad.


År Direktavkastning
2009 4,20%
2010 3,08%
2011 2,86%
2012 3,26%
2013 2,81%
2014 3,12%
2015 3,43%
2016 3,60%
2017 3,33%
2018 2,90%
Q2 2019 2,08%


BTS utdelningspolicy att dela ut mellan 40 och 65 procent av vinsten stämmer väl överens med våra riktlinjer som är 40 till 60 procent. BTS har för det mesta levt upp till detta mål mycket väl. Enbart ett år (2013) var utdelningsandelen marginellt över gränsen. Dessutom ligger BTS utdelningsandel på en ganska jämn nivå vilket inger förtroende.

BTS kan vara ett spännande och lite annorlunda inslag i aktieportföljen för en utdelningsinvesterare som vill bredda sig mot tjänstesektorn. Utdelningshistoriken är utmärkt och utdelningsandelen ligger på en bekväm nivå. Tidigare har företaget tagit in nya pengar via nyemissioner för att kunna genomföra förvärv istället för att skära ner på utdelningarna. Det är en smaksak vad man föredrar. Det man skulle kunna tänka på är att direktavkastningen är lite väl låg och det kan vara sunt att invänta att den åtminstone närmar sig 3 procent innan man köper detta bolag.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)