Castellum utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Castellum utdelning 2019: 6.10 SEK

Om Castellum och bolagets utdelningar

Castellum är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Företaget grundades efter fastighetskrisen på 1990-talet. När bankerna Nordbanken och Gota Bank förstatligades fanns det ett stort fastighetsbestånd som hade tagits över på grund av dåliga krediter. Två nya fastighetsbolag bildades – Kungsleden och Castellum för att förvalta detta bestånd.

Castellum har fastigheter i cirka 20 städer, främst i Sverige men även i Köpenhamn och Helsingfors. Totalt har bolaget 683 fastigheter för myndigheter och näringsliv. Lågt risktagande är ett ledord.

Utdelningstillväxt, en god direktavkastning och en utdelningsandel som ligger på en trygg nivå kännetecknar Castellum som utdelningsaktie.

Castellums utdelningspolicy

Castellum meddelar att deras utdelningspolicy är att dela ut minst 50 procent av förvaltningsresultatet före skatt till sina aktieägare.

Castellums utdelningshistorik

Vid sidan av Hufvudstaden är Castellum en av de absolut bästa utdelningsaktierna i Sverige. Jämfört med Hufvudstaden har Castellum haft ett år mindre med utdelningshöjningar, 20 år istället för 21, men å andra sidan är Castellum det enda bolaget på börsen som aldrig någonsin har sänkt en utdelning sedan det grundades. Det är definitivt något att skryta med.

Sedan 2009 har utdelningen i Castellum höjts från 3.04 till 5,3 kronor per aktie. Det innebär en total utdelningstillväxt på drygt 74 procent. Den årliga utdelningshöjningen var därför 7,2 procent (CAGR). Det är en mycket god utdelningsökning, som blir ännu mer attraktiv med tanke på den jämna takten som utdelningarna höjts med.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 3,69kr
2014 2015 3,99kr
2015 2016 4,25kr
2016 2017 5,00kr
2017 2018 5,30kr
2018 2019 6,10kr


Trots att utdelningstillväxten är riktigt stark i Castellum har direktavkastningen länge legat på en mycket god nivå. Sedan 2009 var den som mest 6,01 procent vilket var 2009, i spåren av finanskrisen. Som lägst var direktavkastningen år 2015 då den var 3,81 procent i snitt under året. Det är på intet vis dåligt. Som regel ligger direktavkastningen en bit över 4 procent – en strålande direktavkastning för att vara ett bolag som ständigt höjer utdelningen.

År Direktavkastning
2013 4,35%
2014 4,12%
2015 3,81%
2016 4,32%
2017 4,16%
2018 4,19%
Q2 2019 3,32%


Utdelningsandelen i Castellum ligger på en klart godkänd nivå. Det var bara 2009 som den blev alldeles för hög på grund av en låg vinst det året till följd av den oro som finanskrisen orsakade. Även 2011 kröp sig utdelningsandelen upp en bit, till drygt 85 procent, vilket inte är katastrofalt. År 2014 var den 62,3 procent. I övrigt har den legat kring 25 till cirka 45 procent, vilket är en bra nivå.

Castellum själva sätter som sagt målet till minst 50 procent av förvaltningsresultatet (inte vinsten). Sedan 2007 har denna siffra legat på ganska exakt 50 procent, vilket innebär att Castellum mycket väl lever upp till sin egen utdelningspolicy.

Det är inte utan anledning som Castellum är en omtyckt utdelningsaktie. Det är få bolag på Stockholmsbörsen som kan erbjuda den perfekta mixen av starka utdelningshöjningar, en hög direktavkastning och en sund utdelningsandel. Det finns inga bolag på Stockholmsbörsen som slår Castellum på punkten att bolaget alltid har höjt utdelningarna sedan start (bortsett från helt nya bolag förstås som saknar en riktig historik).

Castellum kan jämföra sig med Hufvudstaden på många punkter. De är bägge bra utdelningsaktier med en stabil verksamhet. Om du står och väger mellan dessa två kanske man kan säga som så att Castellum som regel har högre direktavkastning medan utdelningsandelen (mätt som en del av vinsten) är lägre i Hufvudstaden, vilket ger större marginaler vid turbulens. Det är en smakfråga vad man prioriterar.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)