Coor Service Management utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2015 2016 2,00kr
2016 2017 3,00kr
2017 2018 4,00kr
2018 2019 4,00kr


År Direktavkastning
2015 5,89%
2016 6,74%
2017 6,72%
2018 5,88%
Q2 2019 4,52%


Om Coor

Coor är en av Nordens ledande facility management-leverantörer och erbjuder alla de tjänster som krävs för att ett företag eller en offentlig verskamhet fungerar bra och effektivt. Specialistkompetensen inom företaget finns inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategisk rådgivning. Verksamheten har omkring 7000 medarbetare och bedriver verksamhet framförallt i Sverige, Norge, Danmark och Finland men har kontor även i andra delar av Europa. Till Coors kundkrets tillhör såväl stora som små bolag i både den privata och den offentliga sektorn.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)