Duni utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,50kr
2010 2011 3,50kr
2011 2012 3,50kr
2012 2013 3,50kr
2013 2014 4,00kr
2014 2015 4,50kr
2015 2016 5,00kr
2016 2017 5,00kr
2017 2018 5,00kr
2018 2019 5,00kr


År Direktavkastning
2009 5,59%
2010 5,73%
2011 5,8%
2012 6,15%
2013 5,71%
2014 4,29%
2015 3,88%
2016 4,14%
2017 4,14%
2018 4,43%
Q2 2019 4,10%


Om Duni och bolagets utdelningar

Duni tillverkar det mesta som har med dukning, kreativa förpackningar och take-awayprodukter att göra, för både privatpersoner och företag. De flesta produkterna är för engångsbruk. Duni säljer på över 40 marknader och i norra Europa är företaget marknadsledande. Bolaget har produktionsanläggningar i Sverige, Polen, Tyskland, Thailand och på Nya Zeeland. Totalt 2 300 personer arbetar i Duni.

Duni är en stabil utdelningsaktie där utdelningstillväxt och direktavkastning kombineras på ett bra sätt samtidigt som utdelningsandelen inte är allt för hög.

Dunis utdelningspolicy

Duni har en utdelningspolicy som säger att minst 40 procent av vinsten bör delas ut till aktieägarna. Styrelsen måste emellertid ta hänsyn till företagets konsolideringsbehov, expansionsmöjligheter, finansiella ställning och likviditet.

Dunis utdelningshistorik

Sedan Duni börsnoterades 2008 har det aldrig sänkt en utdelning. Under perioden 2009 till 2017 höjdes utdelningen från 2,5 kronor per aktie till 5 kronor per aktie. Det motsvarar en total höjning med 100 procent, eller en årlig utdelningstillväxt (CAGR) på drygt 9 procent, vilket är klart godkänt.

Duni, utdelningar 2009–Q2 2018

Duni, utdelningar 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Direktavkastningen var mycket god under hela perioden 2009 till 2017, även med hänsyn till att den under den andra halvan av perioden blivit lite lägre. Under den första halvan av perioden låg den på drygt 5,5 procent, ända upp till 6,15 procent som mest. Under den andra halvan av perioden steg aktiekursen ganska mycket vilket ledde till en lägre direktavkastning trots utdelningshöjningar. Från och med 2014 har utdelningen legat kring 4 procent, vilket är mycket bra det också.

Duni, direktavkastning 2009–Q2 2018

Duni, direktavkastning 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Utdelningsandelen i Duni kan betraktas som stabil. Det var egentligen bara ett år, 2012, som den drog iväg och blev för hög. I övrigt har den som regel legat mellan 50 och 70 procent av vinsten. Vårt mått på vad som är bra är mellan 40 och 60 procent så Dunis utdelningsandel matchar detta ganska bra.

Duni, utdelningsandel 2009–Q2 2018

Duni, utdelningsandel 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Duni har en trevlig utdelningshistorik där man har kunnat kombinera utdelningstillväxt med en god direktavkastning utan att äventyra utdelningarna på sikt. Det är ett för många ett välkänt varumärke som kan vara lite spännande att äga då det skiljer sig från många andra bolag i Sverige, en marknad som domineras av industribolag, fastighetsbolag och banker inom kategorin utdelningsaktier. En annan aspekt som kan vara intressant med Duni är att dess värdering inte alls är lika ansträngd som för många andra bolag på marknaden när detta skrivs (augusti 2018). Detta syns inte minst i direktavkastningen som inte har sjunkit lika mycket som för många andra bolag de senaste åren.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)