Electrolux utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Electrolux och bolagets utdelningar

Electrolux är ett berömt svenskt varumärke med en rad produkter inom segmenten diskmaskiner, tvättmaskiner, spisar, kylskåp, luftkonditioneringar och dammsugare. Du visste kanske inte att Electrolux är störst i världen på vitvaror? Grunden lades med firman Elektromekaniska i Stockholm som från 1910 tillverkade dammsugare. Sedan dess har bolaget vuxit genom åren och har idag nästan 56 000 anställda. Ett flertal förvärv har hjälpt bolaget att bli marknadsledande. Idag ingår märken som AEG, Zanussi, Westinghouse, Frigidaire och Anova i Electrolux. Bolaget säljer varje år över 60 miljoner produkter för hemmabruk samt professionella produkter på över 150 marknader.

Electrolux utdelningspolicy

Electrolux utdelningspolicy är att bolaget varje år ska dela ut minst 30 procent av årets resultat till aktieägarna. Med start 2017 delas utdelningen ut i två lika delar i april och i september. Dessutom kan styrelsen fatta beslut om återköp och inlösen av aktier, vilket gynnar aktieägarna.

Electrolux utdelningshistorik

Att Electrolux är en utdelningsaktie det råder det ingen tvekan om. Policyn är tydlig och tendensen är att bolaget delar ut betydligt mer än det minimumbelopp som styrelsen satt upp.

Utdelningarna kommer regelbundet och sänks sällan. Däremot är utdelningstillväxten inte särskilt stark. Under perioden 2004 till 2017 har utdelningen varit i snitt lite drygt 5,8 kronor per aktie och år. I perioder var den nere kring 4 kronor per aktie och 2008 uteblev den på grund av finanskrisen. Under en längre period (2010 till 2015) låg den på 6,5 kronor per aktie. Sett till hela perioden 2004 till 2017 har utdelningarna höjts med nästan 18,6 procent, vilket motsvarar en årlig höjning (CAGR) på endast drygt 1,3 procent.

Det bör tilläggas att aktieägarna förutom utdelningen fått återbäring på sin investering på annat vis vid två tidigare tillfällen. Nämligen 2006 då ett återköp av aktier motsvarade utdelningens storlek och 2007 genom inlösen av aktier som var flera gånger större än utdelningen det året.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 6,50kr
2014 2015 6,50kr
2015 2016 6,50kr
2016 2017 7,50kr
2017 2018 8,30kr
2018 2019 8,50kr

Direktavkastningen har varit fullt godtagbar under hela perioden 2009 till 2017, vilket vi kan se i diagrammet nedan. Som lägst var den vid mättillfället 2015 då den var 2,69 procent och som mest var den 2012 då den var 4,13 procent. En direktavkastning på drygt 3 procent hade man som regel kunnat räkna med under perioden 2009 till 2017.

År Direktavkastning
2013 3,76%
2014 3,57%
2015 2,73%
2016 3,63%
2017 3,14%
2018 3,87%
Q2 2019 3,58%

Electrolux utdelningspolicy är egentligen ganska konservativ med sina 30 procent utdelningsandel som undre gräns. Vi brukar säga att det är önskvärt att ha en utdelningsandel (utdelningarna i förhållande till vinsten) som ligger på max 40 till 60 procent. Av diagrammet nedan kan vi se att utdelningsandelen svänger en hel del och når över 60 procent 5 år av 9. I snitt var den drygt 90 procent, vilket är ganska mycket. Ett extremvärde 2013 drar dock upp snittet. De år med lite högre utdelningsandel kompenseras av andra år då den är lägre. De senaste två åren har den till exempel legat på under 50 procent.

Allt sammantaget är utdelningarna i Electrolux ganska jämna även om sänkningar förekommer. Man kanske inte bör köpa aktien om man har utdelningshöjningar som en del av sin strategi. Däremot är direktavkastningen ofta godtagbar och aktiekursen tenderar att stiga till följd av expansion och uppköp vilket gör att totalavkastningen kan bli god trots en platt utdelningskurva.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)