eWork utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 0,75kr
2010 1,15kr
2011 1,85kr
2012 2,50kr
2013 2,50kr
2014 4,50kr
2015 3,25kr
2016 4,00kr
2017 4,50kr
2018 4,50kr


År Direktavkastning
2009 3,37%
2010 4,08%
2011 5,07%
2012 7,00%
2013 6,38%
2014 11,06%
2015 5,68%
2016 5,52%
2017 4,55%
Q2 2018 4,47%

Ework har de senaste 10 åren haft en stabilt ökande utdelning i SEK per aktie. År 2009 låg utdelningen per aktie på 0,75kr och år 2017 låg utdelningen på 4,5 kr per aktie. År 2018 ser utdelningen att fortsatt ligga på 4,5 kr per aktie.

Direktavkastningen har de senaste åren legat på mellan ca 3,3% till ca 11%. År 2009 var lägst, när direktavkastningen låg på 3,37% och högst direktavkastning gav Ework-aktien år 2016 då den låg på 11,06%. År 2017 var direktavkastningen 4,55% och år 2018 ser direktavkastningen ut att hamna på runt 4,5%.

Om eWork

Ework är ett svenskt företag som förmedlar konsulter till små och medelstora bolag. Konsulterna som eWork förmedlar jobbar främst inom IT, teknik, telekom och verksamhetsutveckling. Såväl konsulter som söker nya uppdrag som företag som är i behov av konsulttjänster, är bolagets kunder. Ework är idag nordens största konsultförmedlare och har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge, Finland, och Polen. Ework grundades år 2000 är listat på Nasdaq Stockholms Small Cap Norden-lista.

Källa: Borsdata.se