Fabege utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 1,50kr
2014 2015 1,63kr
2015 2016 1,75kr
2016 2017 2,00kr
2017 2018 2,25kr
2018 2019 2,65kr