Fenix Outdoor utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Fenix Outdoor och bolagets utdelningar

Fenix Outdoor tillverkar och marknadsför produkter för friluftsliv och natur på en internationell marknad. Mest känt är bolaget för sitt varumärke Fjällräven, som varit en succé på den svenska marknaden sedan 1960 och därefter spritt sig utomlands. Andra varumärken som Fenix Outdoor marknadsför är Primus, Tierra, Royal Robbins, Hanwag och Brunton.

Företaget driver ett antal butikskedjor. I Sverige heter den Naturkompaniet och i Finland Partioaitta. I Danmark har man en kedja som heter Friluftsland och i Tyskland driver bolaget Globetrotter. Totalt har Fenix Outdoor 69 butiker: 32 i Sverige, 12 i Tyskland, 16 i Finland och 12 i Danmark. Dessutom har dessa bolag egen onlineförsäljning via Internet.

Fenix Outdoor är ett bolag som uppvisar starkt tillväxt på många plan – i omsättning, vinst och i sina utdelningar. Utdelningarna utgör en mycket liten del av vinsten vilket innebär att de lär vara tämligen säkra. Samtidigt kan man inte förvänta sig en särskilt hög direktavkastning i Fenix Outdoor.

Fenix Outdoors utdelningspolicy

Fenix Outdoor har ingen uttalad utdelningspolicy utan det är upp till styrelsen att bestämma utdelningens storlek från år till år.

Fenix Outdoors utdelningshistorik

Fenix utdelningshistorik är tämligen solid och det har inte gjorts några sänkningar i utdelningen sedan 1998. Det är inte dåligt med tanke på att det under perioden varit två kraftiga björnmarknader – efter IT-bubblan och i samband med finanskrisen. Fenix Outdoors verksamhet påverkades dock inte nämnvärt av dessa.

Sedan 2009 har bolaget höjt utdelningarna från 2 kronor per aktie till 10 kronor per aktie. Det innebär en ökning med 400 procent. Om vi räknar per år var den årliga höjningen av utdelningen över 22 procent (CAGR). En fantastisk årlig utdelningshöjning.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,00kr
2010 2011 3,00kr
2011 2012 3,00kr
2012 2013 4,00kr
2013 2014 4,00kr
2014 2015 4,00kr
2015 2016 5,00kr
2016 2017 8,00kr
2017 2018 10,00kr
2018 2019 12,00kr


Baksidan av myntet är att direktavkastningen är rätt så låg i Fenix Outdoor. Sedan 2009 var den som högst 2,37 procent i snitt, vilket var 2012. Som lägst var snittet för 2014 då direktavkastningen var ynka 1,07 procent. Även om man räknar med de generösa höjningarna av utdelningarna som Fenix Outdoor uppvisat hittills behövs många år innan direktavkastningen på det investerade kapitalet når upp till en respektabel nivå.


År Direktavkastning
2009 2,07%
2010 1,86%
2011 1,79%
2012 2,37%
2013 1,69%
2014 1,07%
2015 1,27%
2016 1,56%
2017 1,17%
2018 1,21%
Q2 2019 1,20%


Samtidigt är utdelningarna otroligt säkra i Fenix Outdoor eftersom utdelningsnivån ligger på en mycket låg nivå. Sedan 2009 har den varit som högst drygt 34 procent. För det mesta låg den stabilt kring lite drygt 20 procent av vinsten. Om man är en utdelningsinvesterare ser man gärna att en lite större del av vinsten delas ut. Samtidigt får man vara medveten om att Fenix Outdoors otroliga tillväxt knappast hade varit möjlig om bolaget valt att dela ut mer pengar till aktieägarna istället för att återinvestera dem i verksamheten.

Fenix Outdoor tycker vi är ett intressant bolag för den som söker exponering mot en sektor som tjänar på det allt större hälsofokus som de välutvecklade samhällena i norra Europa uppvisar. Kanske är utdelningar inte det främsta skälet varför många väljer att investera i Fenix Outdoor utan det är viljan att vara med på bolagets tillväxtresa som styr. Med det sagt finns en oerhört stabil grund för framtida utdelningar i detta företag att stå på. Utdelningshistoriken är utmärkt, utdelningshöjningarna likaså. Direktavkastningen är låg men om man ser den mer som en bonus så länge företaget växer så kan man säkert se fram emot mer generösa utdelningar den dag då Fenix Outdoor går in i en konsolideringsfas och minskar satsningarna på tillväxt.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)