Getinge utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

Investera pengar i Lendify. Ett bra komplement till utdelningsaktier. Läs mer!
 

Om Getinge och bolagets utdelningar

Getinge är ett företag som utvecklar och säljer lösningar för vårdsektorn. Det grundades på orten Getinge redan 1904 och har idag en omsättning på över 22 miljarder kronor (2017). Det är en global verksamhet med mer än 10 000 anställda, försäljning i cirka 150 länder och närvaro i över 40 länder. Getinge har produktionsanläggningar i Sverige, Brasilien, Tyskland, Frankrike, Kina, Turkiet, Polen och USA. Bolaget noterades på Stockholmsbörsen 1993.

Getinge erbjuder produkter och lösningar för Life Science, sjukhusavdelningar, akutsjukvård, kliniker och tandvård. Man har även lösningar för integrerade arbetsflöden. Rent konkret rör det sig om en rad olika verktyg, maskiner, tillbehör och produkter som t.ex. desinfektionsapparater, desinfektionsrum, operationsbord, förslutningsutrustning, förbrukningsartiklar med mera.

I dagsläget (2018) ser Getinge ganska ljummet ut som utdelningsaktie betraktat. Utdelningarna har sänkts de senaste åren och direktavkastningen är låg trots en fallande aktiekurs. På plussidan kan vi ändå nämna att Getinges utdelningsandel är låg.

Getinges utdelningspolicy

Getinge har för avsikt att hålla en balans mellan nyinvesteringar och utdelningar till aktieägarna. Det innebär att utdelningsnivån måste anpassas till resultatet, finanser och vilka utvecklingsmöjligheter som bolaget har. Enligt bolagets utdelningspolicy ska man dela ut 30 till 50 procent av nettovinsten till aktieägarna.

Getinges utdelningshistorik

Getinges utdelningar har sjunkit under perioden 2009 till 2017. Från att ha varit 2,75 kronor per aktie 2009 har de sänkts till 1,75 kronor per aktie för utdelningsåret 2017 (delades ut 2018). Det är en sänkning med nästan 40 procent.

Om vi tittar i grafen nedan som visar utdelningshistoriken ser vi att det skedde en fin ökning av utdelningarna mellan 2009 och 2012. Under den perioden höjdes utdelningarna med drygt 50 procent, vilket motsvarar en årlig ökning (CAGR) på 14,7 procent, vilket är mycket bra. Följande år, 2013, hölls utdelningarna på samma nivå. Därefter hände något. Bolaget rapporterade en kraftigt sänkt vinst per aktie och därefter även en minskad omsättning. Detta ligger till grund för det minskade kassaflödet och de minskade utrymmet för utdelningar.

Getinge, utdelningar 2009–Q2 2018

Getinge, utdelningar 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Under perioden 2009 till 2017 har direktavkastningen varit medioker. Som högst var den 2009 då den i snitt var 2,48 procent. I princip kan man säga att direktavkastningen har sjunkit gradvis sedan dess. För utdelningsåret 2017 var direktavkastningen i Getinge bara 1,16 procent, vilket är i det lägsta laget för de svenska Large Cap-bolagen.

Getinge, direktavkastning 2009–Q2 2018

Getinge, direktavkastning 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

En positiv aspekt med Getinge är att man trots finansiella bekymmer varit principfast när det gäller utdelningarna. Bolagsledningen har följt riktlinjerna väl när de har valt att inte dela ut mer än 50 procent av vinsten under dessa år. Man kan rent av se att när omsättningen minskade 2017 valde man att dra ner ännu mer på utdelningarna trots den negativa signal som detta kan sända till aktieägarna. För 2017 var utdelningsandelen låga 31,89 procent, vilket är vid den nedre gränsen av det intervall som man angett i utdelningspolicyn och den lägsta nivån för åren 2009 till 2017. Man måste ha räknat med att aktieägarna istället föredrog ökade investeringar och förbättringar i verksamheten än att få utdelningar. Det är bra.

I övrigt har utdelningsandelen under perioden 2009 till 2017 pendlat mellan denna nivå 81,89 procent) och 48,01 procent. Vi brukar säga att en hållbar utdelningsandel ligger på max 40 till 60 procent av vinsten och här får Getinge ett klart godkänt betyg.

Getinge, utdelningsandel 2009–Q2 2018

Getinge, utdelningsandel 2009–Q2 2018. Källa: Börsdata

Vill man exponera sig mot den mer defensiva sjukvårdssektorn kan det vara intressant att titta på Getinge. Aktiekursen har nästan kollapsat de senaste åren vilket förvisso inte lett till en god avkastning men däremot kan utgöra ett intressant ingångsläge. Om man tror att Getinge kan anpassa sig efter marknaden och öka vinsten igen då kan man nog räkna med att företaget även i framtiden håller på sina principer och fortsätter att dela ut 30 till 50 procent av vinsten till aktieägarna.