Gränges utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2014 1,50kr
2015 2,00kr
2016 2,40kr
2017 3,00kr
2018 3,00kr


År Direktavkastning
2014 3,18%
2015 3,22%
2016 3,24%
2017 3,31%
Q2 2018 2,92%


Om Gränges

Gränges är ett svenskt företag som inom stålindustrin. Bolaget har specialiserat sig på att tillverka och sälja valsat aluminium för värmeväxlare. Gränges är idag den största tillverkaren av valsat aluminum för för värmeväxlare i världen och varann bil som säljs världen över har delar som Gränges tillverkat. Gränges är en global koncern som idag har ca 1600 anställda. Omsättningen ligger årligen på över 11 miljarder SEK.

Gränges har sedan 2014 varje år delat ut delar av sin vinst till sina aktieägare. Hittills har Gränges aldrig sänkt sin utdelning från ett år till ett annat utan har antingen höjd utdelningen eller legat på samma utdelning som året innan. Både år 2017 och 2018 var Gränges utdelning 3 kr per aktie. Direktavkastningen som aktien har gett har sedan Gränges började med utdelning år 2014 legat på runt 3% årligen.