Havsfrun Investment utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,50kr
2010 2011 1,50kr
2011 2012 1,50kr
2012 2013 1,50kr
2013 2014 1,50kr
2014 2015 1,50kr
2015 2016 1,50kr
2016 2017 1,50kr
2017 2018 1,50kr
2018 2019 1,50kr


År Direktavkastning
2009 8,52%
2010 7,71%
2011 8,86%
2012 9,84%
2013 8,96%
2014 7,44%
2015 6,41%
2016 7,03%
2017 7,48%
2018 8,24%
Q2 2019 9,20%