Hennes & Mauritz (HM) utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

HM utdelning 2019: 9.75 SEK

Om HM och bolagets utdelningar

Hennes & Mauritz, H&M eller bara HM är ett så välbekant märke att det knappast behöver någon introduktion. HM grundades i Västerås 1947 och bestod från början av en enda butik. När grundaren Erling Persson mot slutet av 1960-talet köpte en butik för herrkläder och jaktutrustning som hette Mauritz Widforss Handels AB tillkom alltså namnet Mauritz. Sedan 1960-talet har HM också siktat på expansion på den internationella marknaden, först i Norge och Danmark och sedan tog man sig an Storbritannien, Schweiz och Tyskland. HM börsintroducerades 1974. 
Idag har HM över 171 000 anställda och har över 4 700 butiker på 69 marknader. Inom HM-koncernen ingår en rad varumärken som till exempel Cheap Monday, Weekday, & Other Stories och COS.

HM har länge varit en intressant utdelningsaktie, men utdelningen har hamnat i farozonen efter de senaste årens ekonomiska utmaningar. Utdelningshöjningen har stagnerat det senaste decenniet och utdelningsandelen är ohållbar på denna nivå. Direktavkastningen är dock attraktiv.

HM:s utdelningspolicy

Enligt HM:s utdelningspolicy ska bolaget belöna aktieägarna med en god utdelning samtidigt som man garanterar fortsatt expansion och tillväxt med finanser som ger rörelsefrihet. Utdelningspolicyn säger vidare att utdelningarna ska utgöra minst 50 procent av vinsten efter skatt. Utdelningen sker två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten.

HM:s utdelningshistorik

HM är ett av de bolag som varit allra bäst på att inte sänka några utdelningar. Sedan bolaget noterades på Stockholmsbörsen 1974 har HM nämligen aldrig sänkt en utdelning.

Från 1998 till 2010 steg utdelningen med nästan 28 procent per år (CAGR) om man räknar på det justerat för splittar. Det är en extremt bra utdelningstillväxt, något som också har gett aktien sitt ursprungligen goda rykte. Sedan stötte man på patrull. Omsättningen fortsatte att öka men vinstmarginalen började svänga och efter 2015 har den sjunkit en hel del. En del av problemet är sena åtgärder för att möta digitaliseringen och internethandeln.

I grafen nedan ser vi att utdelningskurvan mellan 2009 och 2017 varit flack. Den totala höjningen under perioden var på cirka 21,9 procent, vilket innebar en årlig ökning (CAGR) på enbart 2,5 procent. Förväntningarna har hela tiden legat på att HM någon gång måste fortsätta att höja men på senare tid har det diskuterats om det rent av kan bli som så att HM tvingas sänka utdelningen för första gången.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 9,50kr
2014 2015 9,75kr
2015 2016 9,75kr
2016 2017 9,75kr
2017 2018 9,75kr
2018 2019 9,75kr

Direktavkastningen har ofta varit mycket god i HM. Sedan 2009 har den varit som lägst 2015 då kursen nådde en topp. Då var direktavkastningen 2,95 procent i snitt, vilket inte alls är dåligt. Under det senaste årtiondet har direktavkastningen som regel legat någonstans kring 4 procent, vilket är bra för ett bolag som trots allt växer. Sedan mars 2015 har aktiekursen varit i en fallande trend vilket har inneburit en allt högre direktavkastning, givet att utdelningen inte sänks. Om utdelningen nästa år blir samma som sist innebär det en direktavkastning på cirka 7 procent i skrivande stund (juli 2018). Det är en så pass hög direktavkastning att varningsklockorna ringer. Ofta är det inte värt att hugga på en sådan utdelning, men om HM inte bryter sin tradition att aldrig sänka en utdelning, ja då innebär det förstås ett rent kap.

År Direktavkastning
2013 3,84%
2014 3,35%
2015 2,94%
2016 3,46%
2017 4,20%
2018 6,08%
Q2 2019 6,79%

Slutligen ska vi titta på HM:s utdelningsandel. Vi brukar säga att det är sunt om utdelningsandelen ligger på max 40 till 60 procent av vinsten. Sedan 2009 har den i HM aldrig varit mindre än cirka 77 procent. Istället har utdelningsandelen för det mesta pendlat mellan cirka 80 procent och 100 procent. För utdelningsåret 2017 tog HM in externa pengar (ett lån alltså) för att kunna finansiera utdelningen. Det är ett tydligt varningstecken.

Att HM är ett värdefullt bolag och en del av vår stolta företagarhistoria råder det inget tvivel om. Det är en utdelarbjässe med utmärkt historik. Vi vill dock lägga betoningen på just ordet, ”historik”, eftersom de senaste åren varit allt mindre attraktiva ur ett utdelningshänseende. Direktavkastningen är förvisso bra, nästan för bra för att vara hållbar, men utdelningstillväxten har uteblivit. Värst av allt är dock att bolaget verkligen har maximerat sina resurser för att kunna behålla utdelningen på samma nivå som föregående år och rent av lånat pengar för att kunna tillfredsställa aktieägarna vilket så klart inte är hållbart. Det kan vara klokt att vänta men om trenden vänder och bekräftas då kan HM säkert åter bli en av Sveriges utdelningsfavoriter.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)