Hexagon utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Hexagon och bolagets utdelningar

Hexagon är världsledare på informationsteknologi för ekosystem som bygger samman den digitala och den fysiska världen. Nyckelord som är trendiga eller som rent av kännetecknar megatrender beskriver den verksamhet som Hexagon bedriver: Internet of Things, artificiell intelligens, molnlösningar, visualisering av data och mobilitet. Bolaget har sina rötter i industrin för sensorer och är därför inte bara ännu ett databolag utan det har en konkret koppling till industrin. Exempel på applikationer är att samla in data om vad som händer, positionering av maskiner, fordon och föremål, platsbaserad information och design av industrianläggningar.

Kunderna finns inom en mängd områden, bl.a. den tillverkande industrin, jordbruket, infrastruktur och gruvindustrin. Företaget har cirka 18 000 anställda i 50 länder och omsätter 3,5 miljarder Euro (2017).

Hexagon är en strålande utdelningsaktie med en prydlig utdelningshistorik och en låg utdelningsandel. Direktavkastningen kunde ha varit högre, men kvalitet kostar ofta en slant.

Hexagons utdelningspolicy

Hexagon har en ganska restriktiv utdelningspolicy. Enligt de riktlinjer som bolaget lagt fram ska man dela ut mellan 25 och 35 procent av resultatet efter det att skatt dragits.

Hexagons utdelningshistorik

När vi tittar på grafen nedan för Hexagons utdelningshistorik för perioden 2009 till och med 2017 är det svårt att inte bli förtjust. Utdelningen har sedan 2009 höjts från 1,05 kronor per aktie till 5,07 kronor per aktie. Det motsvarar en årlig höjning av utdelningen på 21,75 procent – en enorm genomsnittlig höjning. Totalt har utdelningen under denna period höjts med drygt 380 procent! Dessutom är det en jämn utdelningskurva det handlar om och som dessutom återspeglar både omsättningsökningen och vinstökningen i bolaget ganska väl.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 2,74kr
2014 2015 3,26kr
2015 2016 3,99kr
2016 2017 4,75kr
2017 2018 5,07kr
2018 2019 6,21kr

Det måste väl finnas en hake? Jodå, i Hexagons fall är det direktavkastningen. I perioden 2009 till 2017 har direktavkastningen varit som högst i snitt 1,8 procent, vilket inte är särskilt mycket. Som lägst var den 1,23 procent och som regel låg den kring knappt 1,5 procent. Det är egentligen inte så konstigt. Dels är det ett bolag som ständigt växer mycket vilket gör att aktiekursen stiger, vilket i sin tur gör det svårt för utdelningarna att hänga med, även om utdelningshöjningen som sagt är mycket god. Dels har Hexagon en utdelningspolicy som innebär att en relativt liten del av vinsten delas ut till aktieägarna. Man satsar istället på tillväxt.

Egentligen är det inte så farligt med en sådan låg direktavkastning när utdelningstillväxten är så pass hög. Man kommer ganska snabbt upp i en god direktavkastning på det initialt investerade kapitalet, givet att trenden håller i sig.

År Direktavkastning
2013 1,48%
2014 1,45%
2015 1,41%
2016 1,48%
2017 1,32%
2018 1,31%
Q2 2019 1,23%

Som vi nämnde är Hexagons utdelningspolicy ganska återhållsam. I grafen nedan får vi det bekräftat. Under perioden 2009 till och med 2017 har utdelningsandelen (det vill säga utdelningens andel av vinsten) som regel legat strax under 30 procent. Ett år (2010) var den dock närmare 50 procent, vilket var ett undantag i sammanhanget och egentligen inte alls farligt. Som lägst var utdelningsandelen 2011 då den bara var lite drygt 20 procent. Utdelningarna i Hexagon är med andra ord hållbara.

Hexagon kan vara en intressant aktie för den som söker exponering mot flera av de megatrender som digitaliseringen medför. Dessutom är det en aktie med en fantastiskt fin utdelningshistorik och med utdelningar som står på en stabil grund. Den enda nackdelen är att direktavkastningen som regel inte är särskilt hög, men för den som åtminstone har några års sparhorisont gör det inte så mycket eftersom bolaget uppvisar en stark utdelningstillväxt.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)