Hufvudstaden A utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Hufvudstaden och bolagets utdelningar

Hufvudstaden är ett av de många bolag som finansmannen Ivar Kreuger grundade. Så som namnet antyder ligger bolagets fokus vid Stockholms innerstad. Hufvudstaden erbjuder kontorslokaler och butikslokaler på de bästa platserna i stan. Senare tillkom även fastigheter med liknande lägen i Göteborg.

Hufvudstaden är ett av de största fastighetsbolagen på Stockholmsbörsen. Bolaget äger 30 fastigheter och har cirka 120 anställda. Det låter kanske lite, men faktum är att Hufvudstadens fastighetsbestånd verkligen är i premiumklassen. Många av fastigheterna ligger i områdena så som Norrmalmstorg, Stureplan, Kungsträdgården och Gamla Stan. NK-husen i Stockholm och Göteborg ägs av bolaget. Bland kunderna finns många bolag inom juridik, finans, reklam, medier, management och IT.

Som en utdelningsaktie är Hufvudstaden trevlig att äga. Bolaget har en utmärkt utdelningshistorik med jämna och fina utdelningar. Direktavkastningen är förvisso fallande, men godkänd med tanke på den fina utdelningstillväxten och en mycket låg utdelningsandel.

Hufvudstadens utdelningspolicy

Hufvudstaden har satt upp en utdelningspolicy som betonar att utdelningstillväxten ska vara god över tid. Minst 50 procent av nettovinsten i den löpande verksamheten ska delas ut till aktieägarna.

Hufvudstadens utdelningshistorik

Hufvudstaden tillhör de bästa utdelningsaktierna i Sverige. Bolaget har nämligen höjt utdelningen varje år sedan 1997, något som inget bolag på Stockholmsbörsen kan matcha. På andra plats kommer en annan fastighetsaktie, Castellum.

Mellan 2009 och 2017 höjde Hufvudstaden utdelningen från 2,1 kronor per aktie till 3,5 kronor per aktie. Det motsvarar en ökning med nästan 67 procent, eller nästan 6,6 procent per år (räknat som CAGR). Det är en utmärkt tillväxt med tanke på att den är så jämn och beräknelig.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,10kr
2010 2011 2,30kr
2011 2012 2,45kr
2012 2013 2,60kr
2013 2014 2,75kr
2014 2015 2,90kr
2015 2016 3,10kr
2016 2017 3,30kr
2017 2018 3,50kr
2018 2019 3,70kr


Direktavkastningen i Hufvudstaden har varit i en fallande trend sedan 2009 till följd av en allt starkare aktiekurs de senaste åren. Under perioden 2009 till 2017 var direktavkastningen som högst 2009 med 4,11 procent. Lägst var den 2017 då den var 2,5 procent i snitt under året. Snittet för perioden hamnar någonstans strax över 3 procent, vilket vi tycker är bra givet de stabila utdelningshöjningarna.


År Direktavkastning
2009 4,11%
2010 3,55%
2011 3,58%
2012 3,37%
2013 3,20%
2014 3,16%
2015 2,78%
2016 2,52%
2017 2,50%
2018 2,80%
Q2 2019 2,28%


Att Hufvudstaden är ett stabilt bolag bekräftas även av utdelningsandelen, som legat kring 15 till 30 procent under större delen av perioden 2009 till 2017. Just 2009 kan vi inte jämföra utdelningsandelen för eftersom bolaget uppvisade ett negativt resultat i spåren av finanskrisen. Som mest var utdelningsandelen 35,2 procent under perioden. Vi brukar räkna på att det är lugnt att dela ut 40 till 60 procent av vinsten. Här kommer Huvudstaden alltså inte ens i närheten av detta intervall.

Vid en första anblick verkar det som att Hufvudstaden inte lever upp till sin utdelningspolicy om att dela ut 50 procent av nettovinsten, men det är nettovinsten av den löpande verksamheten som man räknar på i det här fallet och då visar det sig att utdelningsandelen varit cirka 70–90 procent det senaste decenniet.

Det är inte utan anledning som Hufvudstaden har blivit till en favorit bland utdelningsinvesterare. Fina och ständiga utdelningshöjningar till en trygg utdelningsandel känns bra. Om man köper Hufvudstaden kan man nästan räkna med kommande utdelningshöjningar. Det finns det utrymme för. Med aktier och finanser kan man förstås aldrig vara helt säker, men Hufvudstaden är torde vara ett av de säkraste valen, om man ser till utdelningarna.

Direktavkastningen har emellertid sjunkit de senaste åren och är kanske i det lägsta laget, men samtidigt har dagens lågräntemiljö sänkt ribban för vad man kan tolerera som lägsta avkastningsnivå.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)