Husqvarna utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2010 2011 1,50kr
2011 2012 1,50kr
2012 2013 1,50kr
2013 2014 1,50kr
2014 2015 1,65kr
2015 2016 1,65kr
2016 2017 1,95kr
2017 2018 2,25kr
2018 2019 2,25kr


År Direktavkastning
2011 3,53%
2012 4,20%
2013 3,85%
2014 3,43%
2015 2,76%
2016 3,13%
2017 2,82%
2018 2,95%
Q2 2019 2,67%