ICA Gruppen utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2010 2011 6,00kr
2011 2012 6,25kr
2012 2013 0,00kr
2013 2014 8,00kr
2014 2015 9,50r
2015 2016 10,00kr
2016 2017 10,50kr
2017 2018 11,00kr
2018 2019 11,50kr


År Direktavkastning
2010 4,87%
2011 6,39%
2012 0,00%
2013 4,88%
2014 3,71%
2015 3,35%
2016 3,78%
2017 3,58%
2018 3,83%
Q2 2019 2,93%