Industrivärden utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 3,00kr
2010 2011 4,00kr
2011 2012 4,50kr
2012 2013 5,00kr
2013 2014 5,50kr
2014 2015 6,25kr
2015 2016 5,00kr
2016 2017 5,25kr
2017 2018 5,50kr
2018 2019 5,75kr


År Direktavkastning
2009 4,49%
2010 3,94%
2011 4,36%
2012 5,01%
2013 4,53%
2014 4,74%
2015 3,05%
2016 3,31%
2017 2,71%
2018 2,83%
Q2 2019 2,72%