Insplanet utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 1,25kr
2010 0,50kr
2011 2,00kr
2012 0,50kr
2013 0,00kr
2014 1,00kr
2015 0,25kr
2016 0,25kr
2017 1,00kr
2018 1,00kr


År Direktavkastning
2009 8,33%
2010 2,79%
2011 17,2%
2012 4,81%
2013 0,00%
2014 11,98%
2015 2,31%
2016 2,39%
2017 8,89%
Q2 2018 7,75%