Intrum utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Intrum och bolagets utdelningar

Intrum är marknadsledande inom kreditanteringstjänster och är verksamt på 24 europeiska marknader. Över 8 000 personer arbetar i företaget. Intrum uppstod i sin nuvarande form 2017 genom en sammanslagning av Intrum Justitia och Lindorff.

Intrum erbjuder en rad olika kreditlösningar, inklusive kreditbedömningar, inkasso, e-handelslösningar, betallösningar och fakturaköp.

Företaget har en utmärkt utdelningshistorik (räknat på historiken från de bolag som det skapats av). Utdelningarna har som regel höjts, direktavkastningen är god och utdelningsandelen ligger på en rimlig nivå.

Intrums utdelningspolicy

Enligt Intrums utdelningspolicy ska bolaget dela ut minst hälften av vinsten efter skatt. Styrelsen tar bolagets finansiella ställning i beaktande när den fattar beslut om årets utdelningar.

Intrums utdelningshistorik

Intrum har höjt utdelningarna varje år sedan 2006, vilket inte är illa. Utdelningen 2009 var 3,75 kronor per aktie och 2017 var den 9,5 kronor per aktie, vilket motsvarar en utdelningshöjning på drygt 150 procent. Den årliga utdelningshöjningen (CAGR) var under denna period drygt 12,3 procent. Det är mer dubbelt så mycket som snittet för bolagen i OMXS30.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 3,75kr
2010 2011 4,10kr
2011 2012 4,50kr
2012 2013 5,00kr
2013 2014 5,75kr
2014 2015 7,00kr
2015 2016 8,25kr
2016 2017 9,00kr
2017 2018 9,50kr
2018 2019 9,50kr


Direktavkastningen var under perioden 2009 till och med 2017 mycket god, trots de stabila utdelningshöjningarna. Som högst var Intrums direktavkastning 2009 då den var 5,32 procent i snitt under året. Den typiska direktavkastningen under perioden var drygt 4 procent. Som lägst var direktavkastningen 2016 då den var 2,86 procent. Inte katastrofalt lågt för att vara lågvattenmärket. Sedan dess har kursen fallit rejält för att sedan börja återhämta sig igen. Att kursen kommit ner lite innebär i sin tur att direktavkastningen återhämtat sig och ligger nu på drygt 4 procent (i mitten av 2018).


År Direktavkastning
2009 5,32%
2010 4,57%
2011 4,83%
2012 4,85%
2013 4,15%
2014 3,46%
2015 3,11%
2016 2,86%
2017 3,17%
2018 3,61%
Q2 2019 4,04%


När vi tittar på hur hållbara utdelningarna är brukar vi säga att det är önskvärt om utdelningsandelen är maximalt 60 procent av vinsten men gärna över 40 procent. Under perioden 2009 till och med 2017 har Intrum legat i detta intervall i 4 av 9 år. De övriga åren låg utdelningsandelen strax över 60-procentsgränsen och utdelningsandelen var som högst drygt 72 procent. Allt sammantaget är det en klart godtagbar utdelningsandel, även om aktien inte alls utmärker sig genom att vara extra trygg i det hänseendet.

Regelbundna utdelningshöjningar är något av det vackraste en utdelningsinvesterare känner till när det gäller aktier. I Intrums fall kombineras det med en som regel god direktavkastning och en utdelningsandel som inte är allt för hög.

För den som söker exponering mot finanssektorn men vill köpa en av bankerna kan Intrum vara ett intressant val. Det kan hända att en sådan aktie inte korrelerar så mycket med banksektorn i händelse av finansiell turbulens. Exempelvis ökade Intrums (då Intrum Justitia) omsättning under finanskrisen 2007 och 2008 och vinsten låg i princip oförändrad. Samtidigt minskade bankerna antingen sin omsättning eller sin vinst – eller bägge.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)