Kallebäck Property Invest utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2014 2015 10,00kr
2015 2016 10,00kr
2016 2017 12,50kr
2017 2018 10,00kr
2018 2019 11,00kr


År Direktavkastning
2014 9,23%
2015 8,66%
2016 9,78%
2017 7,58%
2018 5,45%
Q2 2019 6,59%