Kindred utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Kindred och bolagets utdelningar

Kindred Group, som tidigare hette Unibet Group, tillhör de största speloperatörerna i Europa. Företaget har över 21 miljoner registrerade kunder. På Kindreds spelplattform erbjuds bl.a. sportbetting, casino, bingo och poker. Företaget har uppvisat en mycket jämn tillväxt sedan 2003, vilket avspeglas i såväl aktiekursen som utdelningarna.

Utdelningarna har de senaste åren stigit år för år och direktavkastningen har ständigt varit mycket god. Utdelningsandelen har emellertid stundvis varit lite väl hög men ledningen menar att man fattat beslut om utdelning med hänsyn till den utdelningspolicy som finns.

Kindreds utdelningspolicy

Företaget har angett att dess utdelningspolicy är att dela ut upp till 50 procent av det fria kassaflödet, alternativt eller i kombination med återköp av aktier upp till denna nivå. Märk väl att de flesta bolag anger utdelningen som en del av vinsten – här är referenspunkten istället det fria kassaflödet.

Dessutom har styrelsen möjlighet att föreslå extra utdelningar eller uppköp av aktier utifall det finns ett överskott av kapital som inte behövs för den dagliga verksamheten, för förvärv eller annat. Styrelsen ska alltid ta hänsyn till kassabehovet när beslut om utdelningar tas så att ingen skada sker på verksamheten.

Kindreds utdelningshistorik

Sedan 2009 har Kindred varit en flitig utdelare. Många utdelningsinvesterare lär imponeras av den utdelningskurva som visas i tabellen nedan. Där ser vi att det sedan 2009 bara hände en gång att utdelningen sänktes och det var 2010 då den sänktes från 1 till 0,57 kronor per aktie. Det motsvarar alltså en sänkning med 43 procent vilket är ganska mycket men efterföljande års höjningar satte plåster på såren. Från 2010 till och med 2017 höjdes utdelningarna i Kindred från 0,57 kronor per aktie till hela 6,16 kronor per aktie. Det motsvarar en årlig höjning på över 40 procent per år. Det är få kvalitetsbolag som kan skryta med en sådan utdelningshöjning. Räknar vi även med 2009 blir den årliga höjningen drygt 25,5 procent – även det en utmärkt siffra. Det bör nämnas att en stor del av denna tillväxt kan tillskrivas höjningen mellan 2016 och 2017 då utdelningen höjdes med 78 procent efter ett beslut av styrelsen att man det året hade utrymme att dela ut hela 75 procent av det fria kassaflödet. Vanligtvis är det ju bara 50 procent som delas ut. Därför ska man kanske inte dra allt för höga växlar på detta med hänsyn till framtida utsikter till utdelningshöjningar. Ledningen tycks i varje fall generellt sett vara rätt så utdelningsglad.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 1,00kr
2010 2011 0,57kr
2011 2012 0,78kr
2012 2013 0,91kr
2013 2014 1,47kr
2014 2015 2,55kr
2015 2016 2,88kr
2016 2017 3,46kr
2017 2018 6,16kr
2018 2019 5,90kr


Sett till direktavkastningen finns det inte mycket att klaga på. Lägst var direktavkastningen vid mättillfället 2010 då den låg på 2,86 procent. Under perioden 2009 till 2017 har direktavkastningen som regel pendlat kring cirka 3 till 5 procent. I snitt var den omkring 4,5 procent. Hade man vågat att köpa in sig i Kindred under några av de större dipparna hade man kunnat nypa åt sig en direktavkastning på hela 7 till 8 procent vid vissa tillfällen. Eftersom Kindred är ett tillväxtbolag där ledningen tar hänsyn till kapitalbehovet för framtida investeringar när man beslutar om utdelningen måste det sägas att en sådan direktavkastning är riktigt bra.


År Direktavkastning
2009 5,62%
2010 2,86%
2011 4,98%
2012 4,35%
2013 4,88%
2014 5,30%
2015 3,51%
2016 3,83%
2017 6,43%
2018 5,40%
Q2 2019 7,64%


Som vi nämnde i avsnittet utdelningspolicy fattar ledningen beslut om utdelningens storlek i förhållande till det fria kassaflödet. För att vara konsekventa i vår presentation och göra på samma sätt som för de övriga aktierna som vi skrivit om visar vi här utdelningsandelen i Kindred som en del av vinsten. Vi brukar säga att utdelningsandelen bör vara maximalt 40 till 60 procent av vinsten. Under perioden 2009 till 2017 var den över denna nivå i 6 år av 9. Den var rent av över 100 procent 2017 och 2015 var den nästan 100 procent. Ledningen tycks ha gjort noggranna övervägningar kring sina beslut om utdelning och det finns säkert anledning att tro att de haft goda grunder att dela ut en så stor andel av vinsten. Det man ska vara medveten om som utdelningsinvesterare är emellertid det att det blir svårare att kunna förutse vad som kan tänkas hända med utdelningen framöver när en så stor del av vinsten eller kassaflödet redan delas ut. Om det blir den minsta dipp i verksamheten kan man räkna med att utdelningarna är det första som får ta stryk. Här finns inga marginaler. Kan man leva med vetskapen att det kan bli svårt att matcha den hittills fina utdelningshöjningen även framöver, ja då kan Kindred vara ett spännande inslag i utdelningsportföljen där du får en kombination av tillväxt och utdelning.

Kursutveckling

Kindredaktien har haft en fantastisk resa på Stockholmsbörsen. Från 2 juli 2005 till 2 juli 2018 steg kursen med drygt 490 procent. Det motsvarar en årlig ökning med drygt 13,5 procent per år (räknat som CAGR). Tittar vi närmare i grafen så ser vi att det var först efter 2012 som det tog fart. Fram till dess var det en flack utveckling trots ökning i både omsättning och vinst jämfört med 2005.

Kindred

Kindred, aktiekurs 2005–2018. Källa: Avanza

Det som hände var att finanskrisen 2007–2008 slog hårt mot Kindred (då Unibet) precis som mot de flesta andra bolag. Aktiekursen sjönk med cirka 60 procent under den tiden. När börserna började repa sig kom även Kindred igen och steg cirka 100 procent från slutet av 2008 till början av 2010. När denna utdragna rekyl var över infann sig ett par ganska händelsefattiga år sett till omsättningen i bolaget. I grafen nedan ser man att omsättningen bara ökade marginellt från finanskrisen och fram till slutet av 2011. Vinsten steg förvisso men bara med cirka tio procent per år, vilket kan kännas klent i ett tillväxtbolag. När omsättningen tog fart i slutet av 2012 dippade vinsten men glädjen på börsen var ändå ett faktum och Kindredaktien började trenda uppåt. Om vi då räknar på kursförändringen från 2 juli 2012 till 2 juli 2018 var den drygt 430 procent, vilket motsvarar en årlig kursökning på drygt 32 procent. Det kallar vi bra avkastning!

Om man hade ägt Kindred under denna period hade man dessutom kunnat räkna in utdelningarna. Vi gillar tankeexperiment då de ger lite perspektiv på sparandet och möjligheterna. Om du hade börjat ana att det var något på gång i bolaget under 2012 och köpt aktier för 100 000 kronor, säg den 2 juli 2012 och behållit dem fram till den 2 juli 2018, då hade ditt aktieinnehav ökat till drygt 530 000 kronor. Dessutom hade dina 4623 aktier gett totalt nästan 131 000 kronor i utdelningar. Totalavkastningen för perioden juli 2012 till juli 2018 var drygt 560 procent! Man ska inte vara efterklok men vårt tankeexperiment visar att det kan vara riktigt lönsamt att gå in i ett bolag som uppvisar en god tillväxt samtidigt som det har fina utdelningar och sedan ligga kvar och låta bolaget växa till sig ytterligare.

Kindred, omsättning och vinst, 2005–2018

Kindred, omsättning och vinst, 2005–2018. Källa: Börsdata

Sedan 2007 har Kindred köpt tillbaks en del av aktierna i olika omgångar. Sådana köp gjordes 2007, 2011 och 2016. Återköp av aktier är något som vi inte är jättevana med i Sverige, även om det sker då och då. I USA och Storbritannien är det däremot ganska vanligt som ett alternativ till utdelningar. Genom att ett företag köper tillbaks en del av aktierna minskar nyckeltal som p/e, p/s och p/b på de aktier som finns på marknaden, vilket som regel driver upp aktiekursen. Man kan också uttrycka det som så att du äger en större andel av bolaget trots att det antal aktier som du har är detsamma efter det att företaget avslutat sitt uppköp av egna aktier. Eftersom utdelningar är beskattningsbara medan återköp av aktier inte är det kan det finnas ett incitament att dela ut mindre och köpa tillbaks mer. De uppköp som Kindred gjorde var emellertid begränsade och uppgick under dessa år till knappt 1 procent av företagets aktier som fanns på marknaden. Det är inte särskilt mycket och kan inte ha påverkat kursen nämnvärt. Ett nytt mandat att köpa tillbaks aktier gavs 2018.

Vi kan även roa oss med att jämföra Kindred med en av konkurrenterna, Betsson. De är jämförbara under perioden 2005 till 2018 eftersom de gett en snarlik avkastning (räknat på aktiekursen enbart). Skillnaden är den att Betsson har presterat mycket bättre sedan periodens början och fram till dess att Kindred börjar trenda under 2012. Bettsson fortsätter då uppåt men toppar vid årsskiftet 2015–2016 då även Kindred gör en dipp. Till skillnad från Betsson fortsätter Kindred därefter sin resa uppåt.

Kindred, aktiekurs, jämfört med Betsson 2005–2018

Kindred, aktiekurs, jämfört med Betsson 2005–2018. Källa: Avanza

Ägarstruktur

Den största ägaren i Kindred Group är första AP-fonden med 9 procent av aktiekapitalet. På andra plats kommer Swedbank Robur Fonder som har 8,5 procent av aktierna. Skandia Liv & Skandia Fonder har 5,2 procent och Andra AP-fonden har 5,1 procent. På femte plats kommer SEB Investment Management med sina 4,9 procent i bolaget. Sett till sin helhet har svenska finansinstitut 29 procent av kapitalet i Kindred. Det största innehavet har dock icke-svenska ägare, vilka har inte mindre än 54 procent av aktierna, trots att de inte finns bland topp 5 ägarna. Svenska finansinstitut har 29 procent av bolaget.

Kindred idag

Kindred är idag ett bolag med 20 års erfarenhet från spelbranschen och som är noterat på Stockholm Nasdaq Large Cap. Företaget har som ledstjärna att skapa en hållbar, säker och personlig upplevelse för kunderna vilket skapar värde för ägarna. Detta uppnår man genom att ha en tydlig strategi och affärsplan och genom att förvalta en portfölj av varumärken som anpassar sig efter marknaden. Man lägger också vikt vid att ständigt utveckla den tekniska plattformen.

Idag har Kindred över 20 miljoner kunder och det görs 16 till 18 miljoner transaktioner varje dag. Verksamheten omfattar sportspel, kasino, poker och övriga spel, inklusive trav. Här kommer en kort genomgång av de olika varumärkena i Kindredgruppen: Unibet är gruppens premiummärke med sportbetting, casino, spel, bingo och poker. Maria Casino har specialiserat sig på att ge den ultimata casinoupplevelsen. Bingo.com har förutom bingo även casino och casinospel. 32Red erbjuder över 400 olika casinospel samt bingo. Under varumärket iGame finns casinospel på engelska och spel för de nordiska marknaderna. Kolikkopelit, vilket betyder slotspel, erbjuder just detta på de nordiska marknaderna. Storspelare eller Storspiller som det heter på norska fokuserar på att attrahera de många storspelarna (spelare som spenderar mycket pengar) som finns i Sverige och Norge. Roxy Palace är ett casino med flera hundra spel och olika erbjudanden. Sedan finns det finska Casinohuone, Bohemia Casino som är för de tjeckiska och slovakiska marknaderna och Vlad Cazino som är för den rumänska marknaden.

Kindred genom tiderna

 • Kindred hette först Unibet när det grundades 1997 av Anders Ström från hans sovrum i Earl’s Court i London.
 • 1998 erhåller företaget sin första spellicens i Storbritannien för spel via telefon.
 • 1999 lanserar Unibet sin första hemsida på svenska och på engelska.
 • År 2000 registreras Unibet Group Plc och företaget får sin första internationella licens på Malta.
 • 2001 hade Unibet vidgat sin hemsida som nu var översatt till 12 språk och nådde kunder i över 50 länder.
 • 2002 meddelade Unibet att man hade nått milstolpen av 200 000 användare i över 80 länder.
 • 2004 noteras Unibet på Stockholmsbörsen - Nasdaq Stockholm. Vid det här laget hade bolaget över 300 000 registrerade användare i över 100 länder.
 • 2005 lanserade Unibet sin mobila plattform och Petter Nylander blir VD.
 • 2007 förvärvar Unibet Maria Bingo för att stärka sitt erbjudande inom bingo på de nordiska marknaderna.
 • 2009 börjar Unibet att erbjuda Live Casino som en tjänst. Samma år lanserar företaget appar för iPhone.
 • 2010 blir Henrik Tjärnström VD.
 • 2011 får Unibets oddsleverantör Kambi sin första kund, Paf.
 • 2012 köper Unibet upp Betchoice från Österrike.
 • 2014 listas Kambi som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm First North.
 • 2015 gör Unibet två viktiga förvärv: Stan James Online och iGame.
 • Under 2016 uppnår Unibet en aktiv kundkrets på 1 miljon kunder. Kindred vinner flera priser vid EGR Operator Awards 2016: Socially Responsible Operator, Operator of the Year och Best Marketing Campaign.
 • 2016 byter Unibet namn till Kindred. Nu har Kindred totalt 13 varumärken i portföljen.
 • 2017 köer Unibet företaget 32Red. Kindred lanserar två nya plattformar för casino på den svenska och den norska marknaden: Storspelare respektive Storspiller.
 • 2018 lanserar Kindred sitt andra märke i Rumänien, Vlad Cazino, ett onlinecasino som byggts upp inom bolaget.
 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)