Kinnevik utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Kinnevik utdelning 2019: 8.25 SEK

KINV-B.ST

Om Kinnevik och bolagets utdelningar

Kinnevik är ett av Sveriges viktigaste investmentbolag. Det grundades 1936 av tre investerare, varav Hugo Stenbeck var en. Till en början ingick bara tre företag i bolagets portfölj men man expanderade snabbt. Idag består Kinnevik av över 25 bolag med verksamhet i mer än 80 länder. Till nyckelbolagen hör Tele2, Zalando, MTG och Millicom. Flera av de företag som Kinnevik investerar i är i en expanderande fas, som till exempel e-handelsföretaget Zalando som tillhör ett av de mest inflytelserika onlineföretagen för kläder och mobiloperatören Millicom som uteslutande verkar på tillväxtmarknader.

Kinnevik är en trevlig aktie att äga om man är ute efter utdelningar även om det inte bjuds på någon extremfart. Utdelningarna har höjts sedan 2004, direktavkastningen är rimlig och utdelningsandelen är som regel mycket låg.

Kinneviks utdelningspolicy

Kinneviks utdelningspolicy är att försöka höja utdelningen varje år men med hänsyn till de finansiella förutsättningar som finns, dvs. med hänsyn till de utdelningar som Kinnevik får in från portföljbolagen. Man har tidigare refererat till de utdelningar som bolaget erhåller från portföljbolaget och har sagt att utdelningarna i Kinnevik ska vara minst 85 procent av värdet av dessa.

Kinneviks utdelningshistorik

Kinnevik har inte sänkt sin utdelning sedan 2003. Mellan 2004 och 2017 höjdes rent av utdelningen varje år, förutom under finanskrisen 2008 då den låg kvar på samma nivå som föregående år. Mellan 2003 och 2017 höjdes den justerade utdelningen från 4.16 till 8.25 kronor per aktie, vilket motsvarar en höjning på 98 procent. Räknar man på höjningen från året därpå, 2004, till och med 2017 blir det absurda 3828 procent, men det var från en mycket låg nivå. Den årliga ökningen från 2003 till 2017 var drygt 5 procent räknat som CAGR, vilket är godkänt, om än inte jättestarkt.

Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2013 2014 7,00kr
2014 2015 7,25kr
2015 2016 7,75kr
2016 2017 8,00kr
2017 2018 8,25kr
2018 2019 8,25kr


Direktavkastningen i Kinnevik har som regel varit fullt rimlig. Mellan 2009 och 2017 var den som lägst 2014 då den i snitt var 2,89 procent. Som mest var den 2012 då den var 4,68 procent i snitt. Under hela perioden var det rimligt att förvänta sig en utdelning på cirka 3 till 3,5 procent. Det är en nivå som vi tycker är helt acceptabel, även med hänsyn till utdelningstillväxten på cirka 5 procent.

År Direktavkastning
2013 3,14%
2014 2,86%
2015 2,96%
2016 3,63%
2017 3,28%
2018 3,08%
Q2 2019 3,26%


När man tittar på utdelningsandelen (den del av vinsten som delas ut till aktieägarna) blir det tydligt att Kinnevik prioriterar att återinvestera vinsten i verksamheten, det vill säga i sin företagsportfölj. Om vi bortser från 2016 då utdelningsandelen blev negativ på grund av att bolaget gick med förlust det året har utdelningsandelen mellan 2009 och 2017 som regel legat på från cirka 5 procent till knappt 25 procent, vilket är mycket lågt. Utdelningsandelen blev dock mycket hög 2012 på grund av en låg vinst det året samt 2015 då vinsten även då var marginell.

Kinnevik är ett investmentbolag och i egenskap av sådant kan det vara ett intressant alternativ för den som vill ha exponering mot flera företag genom att äga ett enda bolag. Lite som en fond, men utan fondavgiften. Kinnevik är kanske lite smalare än övriga investmentbolag i Sverige och fokus ligger på telekom och mode. Det är intressant för utdelningsinvesteraren att företaget har för avsikt att höja utdelningarna från år till år och att utdelningsandelen hålls på en förnuftig nivå. Utdelningstillväxten hade kunnat vara lite högre men givet att utdelningarna höjs i jämnt tempo och att direktavkastningen är OK känns det ändå rätt så bra. En annan aspekt som du bör hålla koll på är substansvärdet – se till att investera när substansrabatten är stor.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)