Lagercrantz Group utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Lagercrantz och bolagets utdelningar

Lagercrantz är en koncern som består av ett 50-tal teknikföretag med en mix av egna produkter och produkter från leverantörer som är ledande inom sina respektive segment. Vart och ett av bolagen i koncernen har sitt speciella fokus. Samtliga bolag i koncernen bidrar till ett värdeskapande hos kunderna genom att Lagercrantz är noga med att anpassa sig till deras behov.

Koncernen är närvarande på nio marknader i norra Europa samt i Indien, USA och Kina. Lagercrantz omsätter runt 3,4 miljarder kronor och har cirka 1 300 anställda. Verksamheten delas upp i fyra divisioner: Electronics (ljus, bildskärmar, IoT m.m.), Mechatronics (elektriskt installationsmaterial, kablage m.m.), Communications (nätverksaccess, styrteknik o.s.v.) och Niche Products (en blandning av produkter, bl.a. utrustning för tillverkning av livsmedel, snöröjningsutrustning, stålwire m.m.).

Man kan tycka att kan vara svårt att greppa bredden och djupet i Lagercrantz verksamhet, men desto mer gripbar är utdelningshistoriken. Utdelningskurvan är härlig att titta på med jämnt stigande utdelningar. Direktavkastningen är inte hög, men OK, och utdelningsandelen har parkerats på en trygg nivå.

Lagercrantz utdelningspolicy

Lagercrantz har antagit en utdelningspolicy om att 30 till 50 procent av vinsten ska delas ut, givet att det är lämpligt med hänseende till kassaflödet och investeringsbehoven.

Lagercrantz utdelningshistorik

Sedan 2005 har Lagercrantz aldrig sänkt en utdelning. Ofta höjdes den istället från år till år. Sedan 2009 har utdelningen till aktieägarna höjts från 0,5 kronor per aktie till 2 kronor per aktie, vilket motsvarar en total utdelningstillväxt på 300 procent. Den årliga utdelningstillväxten var 18,9 procent (räknat som CAGR), vilket är en otroligt stark tillväxt. Om vi tar en titt i utdelningstabellen nedan ser vi dessutom att utdelningshöjningarna är jämnt fördelade över perioden och bildar en vacker trappa.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2010 2011 0,50kr
2011 2012 0,75kr
2012 2013 0,92kr
2013 2014 1,08kr
2014 2015 1,33kr
2015 2016 1,50kr
2016 2017 1,75kr
2017 2018 2,00kr
2018 2019 2,00kr


Direktavkastningen var riktigt bra i början av perioden efter 2009. De senaste åren har den dock legat på bara drygt 2 procent. Det är inte alls dåligt med tanke på den starka tillväxten i utdelningarna, men direktavkastningen i sig är inget argument för att investera i Lagercrantz just nu.


År Direktavkastning
2010 5,50%
2011 4,72%
2012 4,93%
2013 4,21%
2014 3,87%
2015 3,27%
2016 2,50%
2017 2,47%
2018 2,22%
Q2 2019 1,99%


Lagercrantz har varit duktigt på att hålla sig till sin utdelningspolicy. Det var bara 2009 som utdelningsandelen var större än vad som satts upp som riktlinje. Övriga år, från 2010 och framåt, har utdelningsandelen varit nästan fixerad vid 50 procent. Det ger ett gott intryck då det visar att bolaget är seriöst med sina utdelningar och det innebär också att det finns utrymme för höjningar och en viss stötdämpning vid eventuell marknadsoro.

Vi gillar det vi ser i Lagercrantz. Företaget har sedan 2005 visat att man menar allvar med sin utdelningspolitik och utdelningshistoriken är riktigt trevlig att se på. Det är ett bolag som lär vara konjunkturkänsligt och då är det bra att det finns utrymme med avseende på utdelningsandelen, vilket också är fallet. Bolaget undgick exempelvis att sänka utdelningen under finanskrisen 2007–2008 trots att vinsten minskade riktigt mycket. Om det blir på det viset nästa gång det blir lågkonjunktur vet vi inte, men förutsättningarna för att bevara den goda utdelningshistoriken finns där.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)