Latour utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Latour och bolagets utdelningar

Latour är ett investmentbolag med två portföljer – en med helägda industribolag samt en med börsbolag. Industriportföljen består av ett 100-tal bolag inom fyra affärsområden: Latour Industries, Nord-Lock Group, Hultafors Group och Swegon. De börsbolag som Latour är delägare i är Securitas, Troax, Loomis, Alimak Group, Fagerhult, Assa Abloy, HMS Networks, Nederman och TOMRA.

Latour har en utdelningshistorik som pekar uppåt även om det förekommit ett par sänkningar genom åren. Direktavkastningen har generellt sett varit god men har sjunkit något på senare tid. Utdelningsandelen ligger som regel på en vettig nivå även om den tenderar att variera ganska mycket över tid.

Latours utdelningspolicy

Latours utdelningspolicy består av två komponenter. Den säger dels att hela utdelningen från de börsnoterade bolagen som Latour är delägare i ska föras över till Latours aktieägare. Vidare säger den att 40 till 60 procent av utdelningen från de helägda bolagen ska delas ut till aktieägarna.

Latours utdelningshistorik

Latour har haft två sänkningar av utdelningen sedan 2002. Den ena var under finanskrisen och den andra var för räkenskapsåret 2012. I övrigt har utdelningstrenden varit positiv och den totala utdelningstillväxten under perioden var så mycket som 350 procent.

Under perioden 2009 till 2017 höjdes utdelningen från 0,69 kronor per aktie till 2,25 kronor per aktie, vilket motsvarar en ökning med 226 procent. Den årliga utdelningstillväxten under perioden var nästan 16 procent (CAGR), vilket är bra, mycket bra rent av.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2010 2011 0,94kr
2011 2012 1,50kr
2012 2013 1,25kr
2013 2014 1,38kr
2014 2015 1,50kr
2015 2016 1,69kr
2016 2017 2,00kr
2017 2018 2,25kr
2018 2019 2,50kr


Aktieägarna i Latour har som regel kunnat åtnjuta en god direktavkastning men den har avtagit på senare tid. Som högst var direktavkastningen 2011 då den låg på drygt 5 procent. Den typiska direktavkastningen under perioden var kring 3,5 procent. De senaste tre åren har den dock kommit ner kring 2,5 procent. Givet den starka utdelningstillväxten tycker vi inte att det är så tokigt ändå.


År Direktavkastning
2010 3,58%
2011 5,04%
2012 3,93%
2013 3,63%
2014 3,20%
2015 2,57%
2016 2,61%
2017 2,28%
2018 2,41%
Q2 2019 1,82%


Det är lite svårt att jämföra Latours utdelningsandel med vad som anges i dess utdelningspolicy eftersom den består av två delar. Det vi kan säga är emellertid att Latour som regel ligger inom det intervall som vi brukar anse som önskvärt, nämligen mellan 40 och 60 procent av vinsten. Under perioden 2009 till 2017 var utdelningsandelen lägre än så två år (inte så farligt) och den var marginellt högre under två år (inte heller någon fara). Kollar man historiskt så kan man se att utdelningsandelen varierat ganska kraftigt under perioden, vilket förvisso inte gör så mycket så länge den håller sig inom rimliga gränser. Förmodligen prioriterar styrelsen en någorlunda jämn höjning av utdelningarna istället för att utdelningsandelen ständigt ska ligga på samma nivå.

Latour kan vara ett intressant val om man vill ha ett investmentbolag i utdelningsportföljen. Investmentbolag är generellt sett bra för de innebär per automatik en riskspridning. Om man kan handla till substansrabatt är det förstås bra. Latour är intressant då det har både börsnoterade bolag och egna, helägda bolag som man annars inte kan investera i. Vi tycker att Latour lever upp till kraven på tre av tre punkter: utdelningstillväxt, direktavkastning (även om det är lite av ett gränsfall) och utdelningsandel.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)