Modern Times Group (MTG) utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2014 2015 11,00kr
2015 2016 11,50kr
2016 2017 12,00kr
2017 2018 12,50kr
2018 2019 6,50kr


År Direktavkastning
2014 4,09%
2015 4,68%
2016 4,96%
2017 4,04%
2018 1,93%
Q2 2019 6,34%