NCC utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 6,00kr
2010 10,00kr
2011 10,00kr
2012 10,00kr
2013 12,00kr
2014 12,00kr
2015 6,00kr
2016 8,00kr
2017 8,00kr
2018 8,00kr


År Direktavkastning
2009 7,28%
2010 8,11%
2011 7,26%
2012 7,62%
2013 6,84%
2014 5,38%
2015 2,26%
2016 3,28%
2017 3,93%
Q2 2018 5,14%


Om NCC

NCC är ett av de ledande nordiska bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och anställer cirka 17 800 medarbetare. Företaget är verksamt i hela värdekedjan när det handlar om att skapa miljöer för arbete, boende samt kommunikation. De bygger bostäder, kontor och industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur och utvecklar kommersiella fastigheter. Utöver att bygga och utveckla erbjuder företaget även insatsvaror för byggproduktion.