NetEnt utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2010 2011 0,33kr
2011 2012 0,33kr
2012 2013 0,38kr
2013 2014 0,50kr
2014 2015 0,83kr
2015 2016 1,33kr
2016 2017 2,25kr
2017 2018 2,25kr
2018 2019 2,25kr


År Direktavkastning
2010 3,11%
2011 3,42%
2012 3,31%
2013 2,80%
2014 2,55%
2015 2,02%
2016 2,89%
2017 3,32%
2018 4,88%
Q2 2019 7,60%