Nibe utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

Om Nibe och bolagets utdelningar

Sedan Nibe Industrier AB grundades 1949 i Markaryd har det vuxit till att bli en global aktör. Nibe levererar lösningar för inomhuskomfort och lösningar för uppvärmning och styrning inom infrastruktur och industri. I Sverige känner många till Nibe för dess värmepumpar, värmepannor, solpaneler och ventilationsprodukter.

Den totala arbetsstyrkan uppgår till över 14 000 personer. För att växa har Nibe investerat långsiktigt i produktutvecklingen och gjort strategiska förvärv. Bolagets omsättning var 19 miljarder kronor 2017.

Nibe uppvisar en stark utdelningstillväxt och en mycket stabil utdelningsnivå. Direktavkastningen är emellertid mycket låg till följd av en nästan skenande aktiekurs.

Nibes utdelningspolicy

Nibes utdelningspolicy säger att bolaget på lång sikt ska dela ut mellan 25 och 30 procent av koncernens resultat efter skatt.

Nibes utdelningshistorik

Att titta på Nibes nyckeltal är en fröjd. Stigande omsättning, ökande vinst och stabila vinstmarginaler. Utdelningarna är inget undantag. Sedan Nibe introducerades på börsen 1997 har det aldrig sänkt en utdelning. Som regel har bolaget rent av höjt utdelningen.

Under perioden 2009 till och med 2017 höjde Nibe utdelningen från 0,33 kronor per aktie till 1,05 kronor per aktie. Det motsvarar en ökning med 218 procent. Den årliga ökningen under perioden var nästan 15,6 procent räknat som CAGR. Det är en strålande årlig utdelningshöjning.


Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2010 2011 0,44kr
2011 2012 0,50kr
2012 2013 0,50kr
2013 2014 0,59kr
2014 2015 0,68kr
2015 2016 0,84kr
2016 2017 0,88kr
2017 2018 1,05kr
2018 2019 1,30kr


Nibes direktavkastning har minskat successivt på senare tid till följd av en mycket stark utveckling i aktiekursen. Bolagets kraftigt ökande omsättning och vinst men säkert också den fina utdelningstillväxten har varit drivande.

Direktavkastningen var som högst i början av perioden 2009 till 2017 då den låg kring 2 procent. Efter 2013 börjar den dana ner mot 1,5 procent och lägre. De senaste två åren har direktavkastningen legat på drygt 1,3 procent, vilket är att betrakta som lågt. Å andra sidan tar det inte mer än ett par-tre år innan direktavkastningen på din insats kan komma att klättra över 3-procentsgränsen givet att trenden med utdelningsökningar håller i sig.


År Direktavkastning
2010 2,07%
2011 2,06%
2012 1,99%
2013 1,88%
2014 1,50%
2015 1,36%
2016 1,31%
2017 1,32%
2018 1,45%
Q2 2019 0,97%


Lika imponerande som utdelningstillväxten är den oerhört stabila utdelningsnivån. Sedan 2009 har den legat på nästan exakt 30 procent fram till och med 2017. Det är i linje med bolagets utdelningspolicy vilken lägger maxgränsen på 30 procent. En utdelningsinvesterare kanske kan önska sig en något högre utdelningsnivå (vi brukar ha som riktlinje att den bör ligga mellan 40 och 60 procent av vinsten), men samtidigt bör man vara medveten om att Nibe driver en expansionspolicy som innebär att större delen av vinsten används för att generera fortsatt tillväxt.

Nibe kan lämpa sig mycket väl för en utdelningsinvesterare som har lite längre tidshorisont och inte är beroende av ett starkt kassaflöde från utdelningar till att börja med. Den låga direktavkastningen är kanske inte så lockande men utdelningshistoriken talar sitt tydliga språk: Nibe är en utdelningsaktie. Det är inte otänkbart att utdelningspolicyn ändras i framtiden när bolaget inte ser samma behov av fortsatt tillväxt. Tills dess är det bara att njuta av resan.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)