Nobina utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2016 2017 2,60kr
2017 2018 3,10kr
2018 2019 3,35kr


År Direktavkastning
2016 7,58%
2017 6,45%
2018 6,77%
2019 Q2 6,04%

Sedan 2016 har Nobina årligen delat ut sin vinst till aktieägarna. År 2016 var utdelningen 2,6 kr per aktie, 2017 var den 3,1 kr per aktie. År 2018 ser utdelningen ut att slutligen bli 3,35 kr per aktie.

Direktavkastningen från Nobina-aktien har sedan 2016 varit stabil och legat på 5-7% per år. År 2017 var direktavkastningen 6,6% och 2018 ser direktavkastningen ut att landa på ca 5%.

Om Nobina

Nobina är Nordens största och mest erfarna operatör inom kollektivtrafiken och bildades under 1990-talet under namnet Swebus. Nobina ser till att dagligen transportera över en miljon människor till sina aktiviteter genom kollektivtrafiken i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Företagets framgång skapar ett bättre samhälle i form av ökad rörlighet för invånarna, minskad miljöbelastning och lägre samhällskostnader. De övergripande finansiella målen för Nobina är att generera en stabil och lönsam tillväxt i samhället.

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)