NOTE utdelning 2018 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 

År Utdelning
2009 0,00kr
2010 0,00kr
2011 0,30kr
2012 0,75kr
2013 0,00kr
2014 0,50kr
2015 0,70kr
2016 0,70kr
2017 1,00kr
2018 1,00kr


År Direktavkastning
2009 0,00%
2010 0,00%
2011 3,33%
2012 10,34%
2013 0,00%
2014 6,83%
2015 7,18%
2016 5,11%
2017 4,28%
Q2 2018 4,18%