Novotek utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 0,50kr
2010 1,00kr
2011 1,00kr
2012 1,00kr
2013 1,00kr
2014 1,00kr
2015 1,00kr
2016 1,25kr
2017 1,25kr
2018 1,25kr


År Direktavkastning
2009 4,03%
2010 8,08%
2011 7,66%
2012 9,30%
2013 8,79%
2014 6,83%
2015 5,83%
2016 6,68%
2017 5,08%
Q2 2018 3,45%

Novotek har de senaste 10 åren levererat en stabil utdelning till sina aktieägare. År 2009 låg utdelningen på 0,5 kr per aktie, mellan 2010-2015 låg utdelningen på 1 kr per aktie och från år 2016 och framåt har utdelningen legat på 1,25 kr per aktie. Även år 2018 utdelning kommer landa på 1,25 kr per aktie.

Direktavkastningen har pendlat mellan ca4%-9% de senaste 10 åren. Högst var direktavkastningen år 2012 då den uppgick till hela 9,3%. De senaste tre åren har direktavkastningen legat på mellan ca 4-6,6%. År 2017 uppgick direktavkastningen till 5,08%, efter andra kvartalet 2018 låg direktavkastningen på ca 4%.

Om Novotek

Novotek är ett svenskt bolag som utvecklar och levererar industriella IT- och automationslösningar. Bolaget levererar sina IT-lösningar till olika industrier inom främst läkemedel, järn och stål, kemi, verkstad och pappermassa. Bolaget grundades 1986 och noterades på Stockholmsbörsen 1999. Novotek finns idag i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien och Irland. I dessa åtta länder finns totalt tio kontor.

Källa: Borsdata.se