NP3 Fastigheter utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2015 2,15kr
2016 2,40kr
2017 2,70kr
2018 2,70kr


År Direktavkastning
2015 5,26%
2016 5,15%
2017 5,58%
Q2 2018 4,59%


NP3 Fastigheter

NP3 är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag med fokus på kommersiella förvaltningsfastigheter i norra Sverige. Fastighetsbeståndet är indelat i sex affärsområden: Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå. Tyngdpunkten ligger dock i Sundsvallsregionen. Bolaget är grundat 2010 och är börsnoterat sedan 2014.