Peab utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2009 2010 2,50kr
2010 2011 2,60kr
2011 2012 2,10kr
2012 2013 1,60kr
2013 2014 1,80kr
2014 2015 2,25kr
2015 2016 2,60kr
2016 2017 3,60kr
2017 2018 4,00kr
2018 2019 4,20kr


År Direktavkastning
2009 7,02%
2010 5,52%
2011 4,90%
2012 4,66%
2013 5,09%
2014 4,76%
2015 4,01%
2016 5,46%
2017 4,45%
2018 5,66%
Q2 2019 5,29%