Poolia utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2009 1,50kr
2010 0,40kr
2011 0,43kr
2012 0,00kr
2013 0,00kr
2014 0,00kr
2015 0,50kr
2016 0,60kr
2017 0,60kr
2018 0,60kr


År Direktavkastning
2009 4,94%
2010 1,09%
2011 1,44%
2012 0,00%
2013 0,00%
2014 0,00%
2015 4,08%
2016 4,44%
2017 3,70%
Q2 2018 5,22%


Poolia har de senaste 10 åren haft en aktieutdelning på mellan 0 kr per aktie till 1,5 kr per aktie. År 2012, 2013 och 2014 skedde ingen utdelning till aktieägarna. Högst var utdelningen per aktie år 2009 då den låg på 1,5 kr per aktie. De senaste två åren, 2016 och 2017 har utdelningen legat på 0,6 kr per aktie och år. Även år 2018 ser utdelningen ut att landa på 0,6 kr per aktie.

Direktavkastningen som Poolia-aktien gett de senaste 10 åren, har de år som de haft aktieutdelning, har som lägst varit 1,09% (2010) och som högst 4,94% (2009). År 2016 var direktavkastningen 4,44% och 2017 var den 3,7%. År 2018 ser direktavkastningen ut att landa på ca 5%.

Om Poolia

Poolia är ett 30 år gammalt bemannings- och rekryteringsföretag som är experter på att hitta och matcha kompetens. Företaget fokuserar på tjänstemannaområdet med tillsättningar av högsta kvalité. Deras vision; rätt individ på rätt plats – alltid, lyckas Poolia arbeta mot genom kvalitessäkrade processer, ledande digitala verktyg och en unik urvalsfilosofi. Poolia startades i Stockholm 1989 och har idag verksamhet I Danmark och Finland också.