SAAB utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2014 2015 4,75kr
2015 2016 5,00kr
2016 2017 5,25kr
2017 2018 5,50kr
2018 2019 4,50kr


År Direktavkastning
2014 2,57%
2015 2,18%
2016 1,83%
2017 1,38%
2018 1,18%
Q2 2019 1,49%