Saltängen Property Invest utdelning 2021 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
Räkenskapsår Utbetalas Utdelning
2014 2015 9,80kr
2015 2016 9,80kr
2016 2017 9,80kr
2017 2018 9,80kr
2018 2019 7,35kr


År Direktavkastning
2015 9,30%
2016 9,38%
2017 8,02%
2018 5,88%
Q2 2019 5,93%


Saltängen har de senaste fyra åren, 2014, 2015, 2016, 2017, haft samma utdelning i SEK per aktie. Utdelningen per aktie har uppgått till 9,8 kr per aktie och detta är något som enligt bolagets prognoser kommer fortsätta under 2018. Bolaget har tidigare valt att dela ut den årliga utdelningen i fyra omgångar utspridda över året. Dessa fyra årliga utdelningar har därmed uppgått till 2,45 kr per aktie (4 x 2,45 = 9,8). År 2018 (den utdelning som delas ut 2019) blev utdelningen endast 3 x 2,45kr, dvs 7,35 kr.

Saltängen är ett av de svenska bolag som ger absolut högst direktavkastning. Sedan år 2015 har den årlig direktavkastningen legat på mellan ca 6-9,5 procent. År 2018 låg direktavkastningen på 5,88 procent. År 2019 ser direktavkastningen ut att bli mellan 5-6 procent.

Om Saltängen Property Invest

Saltängen är ett fastighetsbolag. Bolaget äger indirekt, förvaltar och hyr ut Saltängen 1 i Västerås. Saltängen 1 är en stor fastighet som består av en uthyrningsbar yta på 104 726 kvadratmeter och som är belägen på en tomt som är 232 686 kvadratmeter stor. Idag hyrs hela byggnaden ut till ICA som har Saltängen 1 som ett av sina två centra logistikdistributionscentra i Sverige.

Saltängen Property Invest är ett publikt bolag och aktien listas idag på Aktietorget. Totalt finns det 4 600 000 aktier och varje aktie har ett kvotvärde på 1kr.

Källa: Borsdata.se

 
 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)