Saltängen Property Invest utdelning 2019 & utdelningshistorik -Aktiens direktavkastning

 
År Utdelning
2014 9,80kr
2015 9,80kr
2016 9,80kr
2017 9,80kr
2018 9,80kr


År Direktavkastning
2015 9,30%
2016 9,38%
2017 8,02%
Q2 2018 7,49%

Saltängen har de senaste fyra åren, 2014, 2015, 2016, 2017, haft samma utdelning i SEK per aktie. Utdelningen per aktie har uppgått till 9,8 kr per aktie och detta är något som enligt bolagets prognoser kommer fortsätta under 2018. Bolaget har alltid valt att dela ut den årliga utdelningen i fyra omgångar utspridda över året. Dessa fyra årliga utdelningar har därmed uppgått till 2,45 kr per aktie (4 x 2,45 = 9,8).

Saltängen är ett av de svenska bolag som ger absolut högst direktavkastning. Sedan år 2015 har den årlig direktavkastningen legat på mellan ca 8-9,5 procent. År 2017 låg direktavkastningen på 8,02 procent. Vid slutet av år 2018 beräknas direktavkastningen bli mellan 7-8 procent.

Om Saltängen Property Invest

Saltängen är ett fastighetsbolag. Bolaget äger indirekt, förvaltar och hyr ut Saltängen 1 i Västerås. Saltängen 1 är en stor fastighet som består av en uthyrningsbar yta på 104 726 kvadratmeter och som är belägen på en tomt som är 232 686 kvadratmeter stor. Idag hyrs hela byggnaden ut till ICA som har Saltängen 1 som ett av sina två centra logistikdistributionscentra i Sverige.

Saltängen Property Invest är ett publikt bolag och aktien listas idag på Aktietorget. Totalt finns det 4 600 000 aktier och varje aktie har ett kvotvärde på 1kr.

Källa: Borsdata.se